Workshop Harmonix


Bert Dekker | 01 december 2005

Om stil te staan bij het 5-jarig dealerschap van Harmonix organiseerde Rob Goossens Beeld en Geluid uit Echt in samenwerking met importeur Daluso op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober j.l. een workshop waarin diverse producten van dat merk centraal stonden. Men wilde van deze gelegenheid gebruik maken de luisteraar kennis laten maken met de bijzondere eigenschappen van Harmonix.

Dit merk is voor veel veel audio-liefhebbers een nog onbekend merk. Toch heeft het relatief onbekende Harmonix een naam hoog te houden daar waar het het tunen van audio componenten en luisterruimtes betreft. In de vele recensies is al duidelijk beschreven hoe de Harmonix producten de kwaliteit van de muziekweergave van een audioset aanzienlijk weten te verbeteren. Tijd voor een nadere kennismaking, met Harmonix als tuningconcept.


It’s all about resonance …


Ed Doggen, de importeur van Daluso, legt uit: trillingen die de muziekinstallatie voortbrengen bij het weergeven van muziek veroorzaken in de componenten ongewenste resonanties. Deze hebben een negatieve invloed op de weergave van muziek. Elk component heeft door zijn eigen resonanties een "eigen klank". Deze eigen klank werkt, indien deze niet is gecorrigeerd, negatief uit op het geluidsbeeld. Het gevolg daarvan is dat men, in plaats de muziek te horen zoals deze "live" kan klinken, de eigenklank van de componenten hoort, of, zoals Ed het omschrijft, je hoort de techniek in een wirwar van component eigenklanken die het geluidsbeeld totaal verstoren.

Harmonix workshop bij Goossens in Echt
Ed Doggen van Daluso legt uit.

In de visie van de Harmonix bestaat het oplossen van het probleem er niet in resonanties te elimineren. Het is juist zaak de ongewenste resonanties die een component voortbrengt te beheersen, "resonance control, zoals Ed Doggen dit fenomeen omschrijft`` zodanig dat deze een essentieel element van de muziekweergave gaan vormen. Hierdoor worden ongewenste resonanties getransformeerd naar gewenste resonanties die toevoegen aan de beleving van muziek.

Onderzoek die ingenieurs van Harmonix deden aan Stradivarius, Guareri- en Amativiolen toonde aan dat resonanties in het muziekinstrument zich vermengen met harmonischen die het instrument zelf voortbrengt, hetgeen de resonanties en de harmonischen met elkaar in harmonie brengt. Voor de weergave in een audioset betekent het dat hierdoor een tonale balans is bereikt in de weergave. Er is nu sprake van een natuurgetrouwe reproductie van het originele muzieksignaal waardoor er bij het beluisteren een "live" ervaring optreedt.

Om dit te bereiken biedt Harmonix een scala aan producten aan die als doelstelling hebben de resonanties van de diverse audiocomponenten zodanig te behandelen dat ze essentieel deel gaan uitmaken van het originele geluidssignaal.

Deze doelstelling kan stap voor stap worden bereikt, vandaar ook dat Harmonix hun productrange presenteert als totaalconcept. Hierin is het, volgens Ed, van belang om te starten aan het "eindpunt" van de audio-keten, de luidsprekers, stroomopwaarts naar het "beginpunt" de CD-speler/draaitafel/tuner.


In de praktijk.


De weg naar een goede reproductie van muziek is bezaaid met vele hindernissen zoals ik in mijn eigen praktijk heb kunnen ervaren. De kunst van het samenstellen van een goede geluidsinstallatie bestaat er niet alleen in om de componenten met de grootste zorg te kiezen. Het eindpunt is hiermee nog lang niet bereikt. Het echte werk begint nu pas: Er is hooguit een goed gedefinieerd beginpunt gevonden van waaruit hard gewerkt moet worden om een hele berg ongewenste omgevingsfactoren met veel beleid positief te gaan beïnvloeden. En daarbij geldt: hoe hoger de kwaliteit van de componenten, hoe duidelijker hoorbaar de ongewenste omgevingsfactoren afbreuk doen aan een realistische muziekweergave. Een slechte akoestiek, netspanning met veel stoorsignalen, slechte contacten en apparaten die lijken mee te dansen op de trillingen die de set zelf voortbrengen tasten het fragiele muzieksignaal in ernstige mate aan.

Met deze eigen ervaringen in het achterhoofd was ik zeer benieuwd wat het toepassen van diverse Harmonix producten van invloed zou zijn op de reproductie van muziek.

Om het effect zo goed hoorbaar te maken had onze gastheer Luc de set waarop is gedemonstreerd met de grootste zorg samengesteld.

De set bestond uit de volgende componenten:

  • Luidsprekers Diapason Adamantes III
  • CD speler Rega Jupiter
  • Versterker Unison Research S2K

De componenten waren verbonden met kabels van de Chord Company, de stroomvoorziening werd verzorgd door de Mainstream netkabels van Van den Hul die op hun beurt van stroom werden voorzien door een Kemp Powerstrip.

Harmonix workshop bij Goossens in Echt

Om de set in staat te stellen om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren werd hij eerder in de week al opgebouwd en heeft geruime tijd kunnen inspelen.

EDITORS' CHOICE