REVIEWElco

Elco Audio

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN MUSIC EMOTION
Ruud Jonker | 01 februari 2005 | Fotografie Fabrikant | Elco

Elco is een Amerikaanse fabrikant van kabels. Deze worden in een aantal Europese landen vertegenwoordigd door Hihat Audio. Afgaande op positieve berichten in de markt, zijn die kabels hier in de luisterruimte gekomen en gedurende enkele weken toegepast in verschillende systemen. De vraag is altijd hoe kabels zijn opgebouwd, welke materialen er gebruikt zijn en of er vanuit die twee variabelen een relatie is met de luisterresultaten. Verbeteringen in kabelland zijn lastig te realiseren. Het vergt echte inspanning en research om met kabels fundamentele stappen voorwaarts te zetten.

Een nieuwe ontwikkeling in highend-kabelland is het gebruik van glas voor het transport van digitale- en analoge lijnsignalen. Ook HDMI- en CAT-kabels worden steeds vaker toegepast. Momenteel gebruiken uiterst kritische professionals glasverbindingen voor de overdracht van audio en video. Het zal duidelijk zijn dat digitale overdracht over glas in principe een hoger kwaliteitsniveau kan bereiken dan analoge overdracht. Op het moment dat je state-of-the-art omzetters toe gaat passen en een (echte)glaskabel van hoge kwaliteit, is ook analoge overdracht geschikt voor highend audio.

Afhankelijkheden

Hoe moet je audiokabels nou uiteindelijk beoordelen? Als alle vermeende topkabels van diverse fabrikanten met elkaar vergeleken worden, dan blijkt dat de prestaties dicht bij elkaar liggen en dat die verkregen worden door het ge- bruik van ver uit elkaar liggende toepassingen van materialen en architecturen (bouwwijzen).

Klik hier voor de iPad vriendelijke PDF

EDITORS' CHOICE