ARTIKELKaleidescape

Kaleidescape en Blu-ray – de lange weg naar succes

Kaleidescape bestaat bijna 10 jaar, en heeft in die relatief korte tijd een enorme reputatie opgebouwd. Hun high-end mediaspelers en servers blinken niet alleen uit in technische perfectie, maar ook in gebruiksgemak en beeld- en geluidskwaliteit. Het lag dan ook voor de hand dat de nieuwste M-Class netwerkspelers Blu-ray weer zouden kunnen geven. Maar dat bleek meer voeten in aarde te hebben dan gedacht.

In technisch opzicht was er geen enkel probleem. Het rippen van Blu-ray content naar harde schijf is voor de oorspronkelijk uit de dataopslag afkomstige firma een peulenschil. De enorme beperking zat hem in talloze juridische voetangels en klemmen. De wettelijke afscherming van digitale content op Blu-ray neemt vandaag de dag nogal complexe vormen aan.


 
Filmmaatschappijen hebben te lijden onder het illegaal kopiëren en verspreiden van films, dat is een realistisch gegeven. Er bestaat weliswaar twijfel over de gehanteerde bedragen wanneer er over verliezen wordt gesproken, maar dat ze omzet mislopen staat als een paal boven water.
 
De maatschappijen zijn er na een bundeling van krachten (volgens sommigen doodgewone kartelvorming) in geslaagd de wetgeving van de Amerikaanse regering op het gebied van copyright te beïnvloeden. Het resultaat is de Digital Millennium Copyright Act, een nieuwe copyrightwet die zelfs het omzeilen van de digitale toegangscontrole van Blu-ray discs strafbaar stelt, terwijl dat proces op zichzelf geen inbreuk maakt op het copyright van de content. De reikwijdte van die wet beperkt zich overigens niet tot de Verenigde Staten, want wereldwijd zijn vergelijkbare wetten zonder veel media-aandacht door de verschillende volksvertegenwoordigingen geloodsd.
 
Dat betekent in de praktijk dat een Europese koper van een Blu-ray film bij een aanzienlijk deel van zijn films eerst geconfronteerd wordt met het logo van de Amerikaanse opsporingsdienst FBI, met daarbij een waarschuwing dat hem verschrikkelijke straffen te wachten staan als hij de content illegaal verspreidt.
 
Wetgeving in de praktijk...
Of je het er mee eens bent of niet, die wetten zijn een gegeven. En het betekent dat fabrikanten van afspeelapparatuur voor Blu-rays zich in de handel moeten inkopen met allerlei licenties. Het AACS systeem (Advanced Access Content System), in feite de kopieerbeveiliging van een Blu-ray disc, moet als licentie aangeschaft worden, samen met nog een handvol andere licenties. Die licenties kun je overigens pas kopen als een door de rechthebbenden aangewezen externe partij een gunstig testresultaat van het nieuwe apparaat afgeeft. Het laten testen van een nieuw apparaat kost duizenden dollars.
 
Kaleidescape zich tot doel heeft gesteld om niet alleen topklasse apparatuur te leveren, maar ook om eerlijk te handelen en zich dus volledig aan de wet te houden. Daarom was de weg die bewandeld moest worden alvorens de Blu-ray functionaliteit kon worden toegevoegd lang en ingewikkeld. Een voorbeeld: het licentiedocument dat de juridische afdeling van het bedrijf moest doorworstelen (én op alle punten begrijpen) voordat het ondertekend retour kon naar de vertegenwoordigers van de copyrightwaakhond besloeg niet minder dan 4000 pagina`s.


 
Dat de Blu-ray functionaliteit te vinden is in de nieuwe M300 en M500 netwerkspelers betekent dus dat Kaleidescape voldaan heeft aan alle wettelijke bepalingen. Het zonderlinge feit doet zich nu voor dat je voor het bekijken van een Blu-ray disc moet bewijzen dat je het schijfje daadwerkelijk in bezit hebt. Dat is de leidende factor, dus ook als je gebruik wil maken van de bliksemsnelle toegang en de fraaie en intuïtieve custom software van Kaleidescape wanneer je vanaf harde schijf kijkt.
 
Aangezien die controle plaatsvindt vanaf het schijfje zelf zal dat dus in de lade van de speler aanwezig moeten zijn alvorens het systeem de weergave `vrijgeeft`. Klinkt krankzinnig, maar alleen op die manier voldoe je als fabrikant kennelijk aan de wetgeving rondom copyright. Kaleidescape werkt op dit moment overigens aan een apparaat dat dit moet oplossen, en dat naar alle waarschijnlijkheid DiscVault gaat heten.

EDITORS' CHOICE