ARTIKEL


Frank Speet | 06 augustus 2000
Luidsprekers zijn in zoverre een ander verhaal dat op deze plaats de stroom die door de kabel loopt aanzienlijk groter is. De dikte speelt hier dan ook een aanmerkelijk grotere rol, ook al omdat de lengte vaak veel groter is dan van een verbinding tussen signaalbron en versterker. Niettemin blijft de capaciteit de factor die het hoogfrequentgedrag van de versterker be´nvloed, en daarmee het klankkarakter. Elke versterker wordt be´nvloed door de belasting die er aan hangt, de mate waarin bepaald in hoeverre er verschil valt waar te nemen tussen verschillende kabels. Overigens geldt dat ook voor de luidspreker zelf; deze vormt ook een complexe belasting die het gedrag van de versterker be´nvloed en daarmee de klank ervan. Hoe een samenstelling klinkt hangt af van een veelheid van factoren die elkaar continu be´nvloeden. Verander je een factor, dan veranderen alle andere ook mee.
In dit verband wil ik ook wijzen op een artikel wat in het meinummer van het blad Music Home is gepubliceerd en wel op bladzijde 42 en 43. In dit artikel worden Chris van Liempd en Willem van der Burg ge´nterviewd en hun visie op hoe het klankbeeld be´nvloed kan worden door hoogfrequentstraling die wordt opgepikt door kabels deel ik volledig. De Array versterkers ken ik overigens niet, maar ik ben mede uit hoofde van mijn werkzaamheden in de professionele audio zeer benieuwd naar hoe ze klinken.

Met nadruk wil ik overigens stellen dat het gebruik van goede kwaliteit kabels zeker van belang is voor een goede geluidskwaliteit. Het gaat er om een goede elektrische verbinding tot stand te brengen tussen twee apparaten. Vergulde connectors en chassisdelen, koper- of zilverkabel van een hoge zuiverheid en een goede soldeerverbinding in de connectors zijn allemaal zaken die bijdragen tot het tot stand komen van een goed elektrische verbinding. Ik ben echter van mening dat de klankmatige invloed van een kabel voor een groot deel terug te voeren is op de capaciteit ervan en de gevolgen die deze capaciteit heeft voor het gedrag van de versterker waarop deze is aangesloten.

Wat moeten we nu hiermee?

Het menselijk gehoor is in staat om zeer subtiele veranderingen waar te nemen die niet altijd op hetzelfde vlak liggen als wat met behulp van meetinstrumenten te constateren is. Het menselijke gehoor is echter ook subjectief. Het is het beste om A/B te vergelijken, zonder dat je weet wat de verschillen tussen de vergeleken situaties zijn. Je kunt dan niet voor de verleiding bezwijken om een peperdure kabel beter te vinden klinken dan een goedkopere. Het is ook onder die genadeloze omstandigheden dat veel (te) dure kabels niet beter blijken te zijn dan kabels met een aanzienlijk vriendelijker prijskaartje. Waar ik op zal blijven hameren is de noodzaak om je oren te gebruiken en je niet te laten leiden door mooie verhalen, indrukwekkende specificaties of bekende merknamen.

EDITORS' CHOICE