De situaties


Bert Dekker | 01 december 2005
Harmonix workshop bij Goossens in EchtAls software diende een CD van Shirley Horn (ze is zeer recent, op 22 oktober j.l., overleden!), geluisterd werd naar een tweetal tracks op haar CD "You won’t forget me". Deze fraaie opname stamt uit 1991 en is uitgebracht door Polygram Records. Reeds op 4-jarige leeftijd maakte ze kennis met het pianospelen, en al op een haar 12e levensjaar volgde ze improvisatielessen aan de Howard University in New York. Haar stem is, vergeleken met veel andere jazzzangeressen eerder als sensueel en gevoelig te bestempelen. Invloeden van Duke Ellington en Count Basie zijn duidelijk hoorbaar in haar spel.


Situatie 0.

Eerst werd geluisterd naar het nummer "Beautiful love"zonder Harmonix tuning devices in de set.

Het stuk begint met een fraaie intro op mondharmonica, de stem van Shirley staat mooi geplaatst in de ruimte. De gitaar die haar begeleidt staat mooi op de voorgrond, iets links van haar. Zacht hoorbaar op de achtergrond is het fraaie basspel te horen dat het geheel ondersteunt.


Situatie 1.


Als eerste stap worden twee sets RF-900 tuning feet geplaatst onder de luidsprekers. Beluisterd werd het nummer "Beautiful love"

Direct wordt hoorbaar dat het geluid een stuk vloeiender wordt. Het scherpe randje dat eerst leek te kleven aan de mondharmonica verdwijnt. Het instrument krijgt meer body terwijl ook de stem aan natuurlijkheid wint. Daarbij is duidelijk waar te nemen dat zowel de instrumenten als ook de stem van Shirley een duidelijke plaats innemen in de ruimte vergeleken met de uitgangssituatie.


Situatie 2.


Onder het Kemp Powerstrip worden 2 stuks TU 66 ZX geplaatst. Vervolgens werd er weer geluisterd naar het nummer "Beautiful love". De effecten hiervan zijn direct hoorbaar en kennen een heel ander karakter dan de vorige situatie. Goed waarneembaar is een toename van de grootte van het beeld, zowel de stem alsook de instrumenten worden nu meer op "ware grootte" afgebeeld. De ruimte wordt nog beter geprojecteerd , die zowel in de diepte alsook in breedte duidelijk beter waarneembaar werd. Ook vielen hierbij nog twee andere dingen op:
  1. Waren in de vorige situatie meer de snaren te horen van de gitaar, nu is ook het hout ervan duidelijk hoorbaar waardoor dit instrument in natuurlijkheid wint.
  2. Door het mondharmonicaspel heen is het bewegen van het instrument over de lippen te horen, iets wat in de vorige situaties onhoorbaar was.


Situatie 3.

Nu wordt ook onder de Unison Research versterker een set TU 66 ZX geplaatst. Weer wordt naar hetzelfde nummer geluisterd als gedurende de twee voorgaande luistersessies. De effecten van deze ingreep zijn weer goed waarneembaar. Deze stap kent hetzelfde karakter als de vorige, de verbeteringen die al hoorbaar werden door stap 2 worden door deze ingreep nog eens versterkt. Vergeleken met de vorige situatie namen ook pace & rythm duidelijk toe. Daarbij ook de articulatie van Shirley`s de stem, nuances zoals het in- en uitademen, de stromen van de lucht langs haar lippen worden duidelijk goed hoorbaar.

Harmonix workshop bij Goossens in Echt


Situatie 4.


Onder de REGA Cd-speler wordt ook een set TU 66 ZX geplaatst. Ook nu weer zijn de effecten van deze upgrade zeer goed hoorbaar. De verbeteringen die al waarneembaar waren in de vorige situaties worden nu nog eens versterkt weergegeven.


Situatie 5


Daarna wordt in een wandcontactdoos in de buurt van het stekkerblok een Enacom AC tuning device geplaatst. Om deze stap goed te kunnen beoordelen wordt er eerst zonder AC tuning device geluisterd naar het nummer "Come back to me" op de gelijknamige CD van Shirley Horne. Een lekker swingend up-tempo nummer waarin de band er veel plezier in lijkt te hebben als deze de stem van Shirley begeleidt. De opname swingt heerlijk, Shirley staat heel mooi op de voorgrond, terwijl de band heel goed gedefinieerd in de breedte en de diepte staat swingen.

Na het plaatsen van het AC tuning device nemen pace & rythm weer duidelijk toe, het is alsof zangeres en orkest er nog meer zin in hebben. De ruimte, zowel in de breedte alsook in de diepte wordt nog mooier uitgetekend. Maar bovenal wordt de indruk "erbij" te zijn nog sterker ervaren vergeleken met de vorige uitgangspositie.

EDITORS' CHOICE