ARTIKEL

Koeling en symmetrische opbouw


Gastauteur | 03 september 2009 | Fotografie Gastauteur

Om een versterker betrouwbaar en nauwkeurig te laten werken, moet een aantal componenten en circuits structureel gekoeld worden. Bovendien kunnen temperatuurschommelingen de weergavekwaliteit van een versterker negatief be´nvloeden. Vaak wordt de benodigde temperatuurstabilisatie door lokale koellichamen verzorgd.

Ayre Acoustics kiest voor een totaal andereoplossing: alle componenten die koeling nodig hebben, worden direct aan het chassis gekoppeld, waarmee deze behuizing tegelijkertijd als een groot, massief en daarmee zeer effectief koellichaam fungeert. Deze bouwwijze garandeert een optimale en stabiele warmtedissipatie.

De doordachte versterkerschakeling van de MX-R zit in zijn geheel op een enkel, horizontaal opgebouwd audioboard. Veel eindversterkers hebben een verticale opbouw van het koellichaam terwijl de inputsectie en de spanningsversterking horizontaal zijn gemonteerd. Zo ontstaan meerdere printen met specifieke taken, met als groot nadeel dat de signaalverbinding tussen de boards om connectoren vraagt. Elke toegevoegde connector betekent immers een extra overgangsverbinding met verliezen als gevolg.

Bovendien kunnen de contactvlakken in de loop der jaren verslechteren en zo voor extra weerstand zorgen, waarbij de kleinste signaaldetails verloren gaan. De singleboard-opbouw van de MX-R voorkomt dergelijk signaalverlies, zodat ook deze details behouden blijven. Onze efficiŰnte bouwwijze zorgt samen met het als koellichaam dubbelende chassis voor een uiterst compacte eindversterker, die ook nog eens een unieke vormgeving heeft. Gecombineerd met het hoge uitgangsvermogen en de opvallende controle over de luidsprekers bieden we met de MX-R een versterker die zich duidelijk weet te onderscheiden.


Symmetrische opbouw

Veel versterkerschakelingen zijn gebaseerd op een ongebalanceerde, vaak als asymmetrisch of single-ended aangeduide signaalverwerking. Een ongebalanceerd signaal bestaat uit een enkelvoudig signaal en een massa. Het signaal, een spanning ten opzichte van de massa, wordt over ÚÚn geleider getransporteerd. Bij de bij audioapparatuur gebruikelijke RCA of cinchkabels is sprake van zoĺn ongebalanceerde signaaloverdracht. Een gebalanceerd of symmetrisch signaal bestaat uit een massa en twee audiosignalen met een onderling faseverschil van 180░. Het signaal dat in fase is, wordt non-inverted of nietge´nverteerd genoemd.

Het tweede signaal is het ge´nverteerde (180░ uit fase) signaal. Voor gebalanceerde verbindingen worden veelal XLR-aansluitingen gebruikt. Gebalanceerde signaaloverdracht vindt zijn oorsprong in de professionele audiowereld, waar bij shows of studio-opnames audiosignalen met een lage spanning over lange kabels getransporteerd moeten worden. Zo geeft een microfoon een signaal van niet meer dan enkele millivolts af. Als een dergelijk zwak signaal over een twintig meter lange, ongebalanceerde kabel getransporteerd wordt, zal de onderweg opgepikte storing veel brom en ruis veroorzaken.

In een gebalanceerde verbinding pikken de geleiders van het ge´nverteerde en het nietge´nverteerde signaal beide dezelfde storing op. Door in de ontvanger een verschilversterker te plaatsen, zal alleen het verschil tussen de ge´nverteerde en niet-ge´nverteerde geleiders doorgegeven worden terwijl de eventuele storing, die in beide geleiders identiek is, effectief onderdrukt wordt.

EDITORS' CHOICE