ARTIKEL

Ayre conditioner


Gastauteur | 09 september 2009 | Fotografie Gastauteur

Ook de primaire voedingspanning, die de transformatoren van wisselspanning voorziet, is uiteraard volledig afhankelijk van de door het lichtnet aangeboden wisselspanning. Hoogfrequente interferentie die via diverse sluiproutes het lichtnet binnendringt, kan de audioweergave nadelig benvloeden. Om dit tegen te gaan, worden er door verschillende fabrikanten lichtnetfilters ontwikkeld. Ayre Acoustics pakt het probleem in de basis aan: onze ingebouwde Ayre Conditioner zet hoogfrequente interferentie in warmte om. Het gebruikte filter is volledig opgebouwd uit nietmagnetische materialen, wat ervoor zorgt dat de effectieve werking ook op termijn behouden blijft. Net zo belangrijk is dat de Ayre Conditioner het vermogen niet beperkt, zodat een dynamische weergave gewaarborgd blijft.

VG-voeding

De voedingspanning van de voltage gainsectie wordt gelijkgericht en gebufferd in de preregulated power supply. De gelijkspanning die hieruit ontstaat, wordt vervolgens verder gestabiliseerd door een separate sectie die de spanning op het gewenste niveau brengt. Deze schakeling is volledig discreet en zonder feedback opgebouwd.

Ayre whitepaper deel 2

We kiezen dus duidelijk niet voor de eenvoudigste weg om de voedingsspanning te stabiliseren. Meestal gebeurt dit namelijk met ICs met interne schakelingen. Deze ICs maken echter gebruik van feedback en hebben een hogere ruisvloer. Daarom kiest Ayre liever voor een aaneenschakeling van twee discrete schakelingen. FETs aan de ingang van deze schakeling zorgen voor een hoge ingangsimpedantie. Dit maakt het mogelijk om zeer hoogwaardige bypasscondensatoren toe te passen. In de uitgang van het circuit is gekozen voor bipolaire transistoren die een laag ruisniveau koppelen aan een lage uitgangsimpedantie. De uitvoerige voedingstabilisatie voorziet de VG-sectie van een perfect ruisvrije en stabiele voedingsspanning. Zo kunnen ook de kleinste muzikale details met een hoge resolutie weergegeven worden.

Current gain-voeding

De current gain-sectie is verantwoordelijk voor de stroomversterking en daarmee direct afhankelijk van de voedingspanning. Dat betekent dat een hoge voedingspanning met een grote stroomreserve voor dit gedeelte van de schakeling van groot belang is. De CG-voeding wordt na de gelijkrichting gebufferd door acht hoogwaardige Cornell Dubilier condensatoren met een totale buffercapaciteit van 80.000uF

Deze buffercondensatoren hebben twee functies. In de eerste plaats dragen ze bij aan het afvlakken van de rimpel op de voedingspanning die ontstaat na gelijkrichting van de wisselspanning. De condensatoren slaan de energie op en laten deze vertraagd vrij, waardoor de gelijkspanning gladgestreken wordt. Daarnaast vormt de opslagcapaciteit van de condensatoren een energiereservoir voor de CG-sectie. Bij grote muzikale impulsen zal de luidspreker veel energie van de versterker vergen. Omdat het uitgangssignaal in directe relatie staat met de voedingspanning van de CG-sectie, zal de voeding van de versterker in die behoefte moeten voorzien. Om grip te kunnen houden op de luidsprekers, moet de voeding dus altijd snel de vereiste stroom kunnen leveren. Op dat punt gaan de acht buffercondensatoren aan het werk. Ze functioneren hierbij als een groot vat waaruit zeer snel stroom getrokken kan worden. Er is voor acht kleine condensatoren gekozen omdat kleinere condensatoren een kortere laadtijd hebben. Wordt er op een bepaald moment veel stroom opgenomen, dan zijn ze dus altijd snel weer klaar voor een volgende piek. Het is belangrijk dat de voedingspanning met minimale verliezen naar de powertransistoren overgebracht wordt. De MX-R beschikt hiertoe over een uitgekiende printlayout, waarbij de regulatie van de voedingspanning en de versterkerschakeling samen op n board zitten. Dat betekent simpelweg dat er geen verliesverhogende overgangen nodig zijn. Eventuele verliezen worden verder gereduceerd door een korte verbinding tussen de buffercondensatoren en de powertransistoren. De gereguleerde spanning wordt via ruim bemeten printbanen comfortabel naar de versterkerschakelingen getransporteerd. Van kabelverbindingen is nagenoeg geen sprake. Alles bij elkaar zorgt de voeding van de MXR zo voor een indrukwekkend impulsgedrag, en een snelle, bijzonder gecontroleerde weergave met een enorme drive.

EDITORS' CHOICE