ARTIKEL

De voeding


Gastauteur | 25 februari 2010 | Fotografie Gastauteur

Net als bij een eindversterker vormt een stabiele en ruisvrije voeding de basis voor de geluidskwaliteit van de voorversterker. We steken daar dus veel energie in. Het proces begint voor ons al vóór de transformator. Daar plaatsen we het gepatenteerde Ayre Conditioner filter dat ongewenste lichtnetvervuiling uit de voedingsspanning filtert. Vanwege zijn geringe mechanische trillingen en zijn beperkte bandbreedte kozen we opnieuw voor de E-I kerntransformator, die ondergebracht wordt in een separaat, exact uitgefreesd compartiment. Het speciale dempingsmateriaal dat we in deze ruimte aangebracht hebben vormt zich als een deken om de transformator. Zo minimaliseren we de overdracht van mechanische trillingen naar de audiocircuits.

Ayre AcousticsNa de transformator vindt de gelijkrichting van de wisselspanning plaats. Ook dit gebeurt in een geïsoleerde ruimte. De overgedimensioneerde voeding van de KX-R zou in een flinke eindversterker overigens niet misstaan. Er is dan ook meer dan voldoende reserve voor krachtige muzikale impulsen.

De gelijkrichting wordt verzorgd door ultrasnelle Shottky diodes. In combinatie met een aantal parallel geschakelde buffercondensatoren zorgen zij voor een grote voedingsstabiliteit.

Na de gelijkrichting wordt de voeding door het eerste regulatiecircuit verder geperfectioneerd. Dit volledig discrete en terugkoppelvrije (zero feedback) circuit brengt de voedingsspanning op een stabiel niveau. Voor het meest cruciale gedeelte van de KX-R gaan we echter nog een stap verder. De voorversterker voert de voedingspanning door een tweede regulatiecircuit dat alle eventueel overgebleven ruis, fluctuaties en rimpels volledig elimineert. Deze uitgebreide stabilisatie vormt uiteindelijk het draagvlak voor uw muziek, en maximale weergavekwaliteit is alleen mogelijk als dit draagvlak volkomen stabiel is.

Ayre Acoustics

Omdat we weten dat alles telt, kiezen we bij elke stap van de schakeling voor perfectie. Daarom is zelfs het gebruikte display verre van standaard. Nagenoeg alle in andere apparatuur gebruikte displays werken volgens een multiplexprincipe waarbij de segmenten op hoge snelheid in- en uitgeschakeld worden. Dat proces is onzichtbaar, maar het heeft wel degelijk invloed op de geluidskwaliteit. De hoge schakelfrequentie genereert namelijk een elektrische ruis die kan doorlekken naar de rest van de elektronica en zich zo met het audiosignaal kan mengen. De segmenten van het display van de KX-R zijn altijd actief, zodat er van een dergelijke schakelruis geen sprake is. Nadeel van het display is dat het ongeveer tien keer zo duur is – maar daar is Ayre heel duidelijk in: kwaliteit gaat altijd voor prijs.

EDITORS' CHOICE