REVIEWVivid Audio

Ver doorontwikkeld

Nu hebben we de kast dan wel tot zwijgen gebracht, maar omdat we met één of meer luidsprekerunits in een kast te maken hebben, zitten we nog steeds met de ‘output’ die ontstaat aan de achterzijde van de speaker. ‘Kleuring’ van het geluid ontstaat volgens Vivid Audio vooral door reflecties die worden veroorzaakt door drukverschillen in de luchtkolom achter de luidsprekerunit. De oplossing die Dickie voor het eerst toepaste in de Nautilus bestaat uit een exponentieel, taps toelopende buis (eigenlijk een soort van hoorn dus) aan de achterkant van elke luidsprekerunit. Gevuld met dempingsmateriaal dat door de steeds smaller wordende buis navenant meer wordt samengeperst naarmate je verder van de luidspreker komt, werkt deze als een soort transmissielijn.

Voor het laag maakt Vivid bij de Giya-serie gebruik van twee identieke chassis die tegenover elkaar zijn gemonteerd en een exact gelijk signaal krijgen aangeboden, zodat de relatieve beweging van de twee ten opzichte van elkaar nul is en er geen resonanties op de behuizing worden overgedragen. Over die ‘drivers’ zelf kun je ook nog een boek schrijven. De vorm, het materiaal en de ophanging (‘onderhangen’) van de conus, de neodymium magneten, de aerodynamische vorm van het chassis en de directe omgeving van de spreekspoel – alles is anders, en verder doorontwikkeld ten opzichte van een ‘normale’ luidspreker. En zo is er nog wel een aantal vindingen en verfijningen van bestaande principes te vinden in de Vivid Audio speakers. Voor wie meer dan gemiddeld geïnteresseerd is in de technische achtergronden heeft Vivid zowel op papier als in digitale vorm verschillende ‘white papers’ ter beschikking waarin alles gedetailleerd wordt uitgelegd. Waar het voor ons uiteindelijk om draait is het resultaat.  

Voordat we dat resultaat op zijn merites kunnen beoordelen, moeten de luidsprekers natuurlijk wel eerst ‘even’ optimaal in de ruimte gepositioneerd worden en op adequate randapparatuur worden aangesloten. Vooral dat laatste is bij het gros van de high-end liefhebbers een jarenlang proces van apparatuur, kabels en producten die de ‘randvoorwaarden’ beogen te optimaliseren zoals racks en netfilters proberen, aanschaffen en weer vervangen door andere (meestal duurdere) waarbij altijd het gevoel blijft knagen dat het ergens nog beter kan. Vivid-importeur Terrason Audio ziet één en ander af en toe met lede ogen aan. “Je kunt ook zonder dat eindeloze gefreak op het allerhoogste niveau naar muziek luisteren”, laat het weten. “Voor een meerderheid van muziekliefhebbers - ook die met een aanzienlijk budget - is het eindeloze veranderen van de installatie, waarbij de hoofdfuncties van de woonruimte ondergeschikt raken aan het bedrijven van de audiohobby - eerder een schrikbeeld. Klanten geven soms de sleutel van hun huis of appartement en gaan dan met vakantie terwijl wij aan de slag gaan. Als ze terugkomen, verwachten ze gewoon dat alles perfect speelt en dat de apparatuur verder geen bijzondere aandacht vraagt."

"Het wordt ook steeds moeilijker uit te leggen waarom een versterker veertigduizend euro moet kosten en vierkante meters ruimte in beslag neemt. Met de ontwikkelingen bijvoorbeeld op digitaal gebied gaat ons vak zich steeds meer toespitsen op de luidspreker en de interactie daarvan met de luisterruimte. Akoestisch, maar ook visueel en functioneel. Daar geloven wij heilig in.”

EDITORS' CHOICE