NIEUWS

Externe veldrecorder


Ulco Schuurmans | 11 januari 2015


De externe fieldrecorder voor audio voorziet voor relatief weinig geld in de gecombineerde functies:|
- Interface voor het aansluiten van microfoons en lijnbronnen
- Het mixen van meerdere ingangskanalen
- Het regelen van het volume, toonhoogte en equalizing (het selectief filter van tonen)
- Opslag van het geluid in hoogwaardige audiobestanden. Die klinken een stuk beter dan de geluidsbestanden opgenomen met de interne recorder van de camera.

De veldrecorder voor audio is relatief compact, robuust uitgevoerd en in een aantal gevallen voorzien van eigen microfoons. Veel gebruikt is de X/Y=opstelling en er zijn tegenwoordig ook typen met een derde microfoon voor een betere registratie van de bassen. U kunt desgewenst voor een veldrecorder kiezen die behalve op twee ook met 4-6 audiokanalen kan opnemen.
Een punt van aandacht vormt de synchronisatie van beeld en geluid. Het geluid neemt de externe recorder immers apart op. Om dit separaat geregistreerde geluid weer lipsynchroon aan de bijbehorende beelden te koppelen zijn er drie mogelijkheden.
1. Via een door de recorder meegegeven tijdcode. Het montagepakket ijkt beeld en geluid op basis van de tijdcode.
2. Bij de montage met software zoals Plural Eyes. Die analyseert en vervangt exact synchroon het bij de videoshots opgenomen geluid door het veel betere extern geregistreerde geluid.
3. Het gebruik van akoestische of visuele markers. Deze lijnt u tijdens de montage op de sporen in de tijdlijn exact uit. Veel gebruikt zijn een klapbordje, referentietoon of het in de handen klappen aan het begin van de opname.

Volumeregeling
Geen grotere ergernis bij het geluid dan een verkeerd volume. Te hard geeft lelijk vervormd geluid. Te zacht slecht hoorbaar of verstaanbaar en veel ruis. Achteraf valt vaak aan echt verprutst geluid bij het volume weinig meer te doen. De vakman prefereert het handmatig bijregelen van het geluid. Tal van camera’s kennen alleen een automatische volumeregeling Die slaat nogal eens de plank mis, Het volume afgestemd op het verkeerde type geluid. Bijvoorbeeld op een langsrijdende vrachtwagen in plaats van op straat geïnterviewd persoon. Zeer hinderlijk is het steeds harder en dan weer zachter zetten bij wisselende geluidsniveaus. Dat heet in het jargon pompen.
Beschikt uw camera niet over een handmatige volumeregeling dan kan een externe mixer of fieldrecorder deze taak overnemen. De audioveldrecorder biedt meestal ook een duidelijke LCD-display waarop de volume-uitslag goed te zien is. De betere modellen hebben piekindicatoren (LED-jes) die flitsen bij een te hard geluid. Houdt voor het digitaal vastleggen van het geluid dit onder de 0 decibel. Liefst ergens tussen 0 en -6. Een andere vorm van volumeregeling is die via een daartoe uitgeruste (aanpassing van de interne signaalsterkte) microfoon. Er zit een schakelaar op voor harde en zachtere opnamesituaties.

Aanvullende correcties
Aanvullende correctiemethoden voor het geluid vindt u op fieldrecorders, de betere mixer en sommige camera’s. Interessant in deze zijn:
- Ruisonderdrukking
- Equalizer, regeling op de afzonderlijke toonfrequenties
- Limiter/compresser om het geluid binnen voor ingestelde volumegrenzen te houden
- Het verwijderen van s- en sis-klanken
- Via de gain valt de sterkte van het uitgevoerde audiosignaal te regelen.

EDITORS' CHOICE