ARTIKEL

Symmetrische opbouw en zero local feedback


Gastauteur | 03 september 2009 | Fotografie Gastauteur

Nu is er bij voor thuisgebruik bedoelde componenten geen sprake van dermate lage signaalniveaus en lange kabels. Het voornaamste voordeel van een gebalanceerde opbouw schuilt bij hoogwaardige audioapparatuur dan ook niet in de kabels, maar in de elektronica zelf. Een correct uitgevoerde gebalanceerde schakeling is namelijk minder gevoelig voor imperfecties in de voeding: de symmetrische opbouw zal dergelijke verschijnselen hoorbaar beter uitmiddelen, waarbij de nadelige effecten van storingen, ruis en vervuiling van de voeding tot een absoluut minimum gereduceerd worden. Zelfs bij versterkers die, zoals de onze, over een kwalitatief zeer hoogwaardige voeding beschikken, draagt de symmetrische opbouw nog bij aan extra rust en definitie in het klankbeeld.

Ayre Acoustics was in 1993 een van de eerste high-endfabrikanten die gebalanceerde signaalverwerking toepaste. We bouwen de MX-R volledig gebalanceerd op, waarbij het geïnverteerde en het niet-geïnverteerde signaal afzonderlijk van elkaar verwerkt worden. Zo bestaat de MX-R feitelijk uit twee versterkers in een enkel chassis.

De positieve aansluiting wordt aangestuurd door een schakeling die het niet-geïnverteerde signaal versterkt. Het geïnverteerde signaal wordt door de negatieve aansluiting van de versterker aangeboden. Anders dan bij ongebalanceerde ontwerpen is de negatieve aansluiting niet met de massa verbonden; hij levert exact hetzelfde signaal als de positieve aansluiting, maar dan uit fase. Deze constructie zorgt voor extra controle over de luidsprekers.

Andere voordelen van gebalanceerde signaalverwerking zijn onder meer een verbeterde ruisonderdrukking, een grotere dynamiek en een hogere resolutie. De weergave van de MX-R lijkt zo getekend vanuit een optimaal zwarte achtergrond, met een overdaad aan ruimte voor rust en detail.


(Foto: Jiri Büller)


Zero global feedback

Rond 1920 werd feedback of terugkoppeling al gebruikt om variaties in de versterkerschakelingen van telefoonsignalen op te vangen. De telefoonsignalen werden immers via lange kabels getransporteerd, zodat signaalversterkers nodig waren om door diezelfde kabels veroorzaakte verliezen te compenseren. Deze techniek wordt in audioproducten in bijna elke prijsklasse nog altijd toegepast.

Bij moderne audioapparatuur wordt feedback gebruikt om het uitgangssignaal terug te koppelen naar de ingang van de schakeling, waar de twee signalen met elkaar vergeleken worden. Zo kan deze terugkoppellus eventuele fouten en vervorming effectief onderdrukken, met indrukwekkende meetcijfers, lage vervormingsniveaus en een grote breedbandigheid als resultaat.

Toch kiest Ayre Acoustics niet voor deze oplossing, simpelweg omdat feedback iets probeert te corrigeren wat al plaatsgevonden heeft. Elke poging om het origineel te corrigeren drukt ons inziens een hoorbare stempel op het origineel – en het is beter om fouten te voorkomen dan ze te moeten corrigeren. We kiezen er daarom liever voor om al onze schakelingen zo perfect te ontwerpen dat feedback simpelweg niet meer nodig is.

Belangrijke en vooral ook heel goed hoorbare resultaten van dit zero global feedback concept zijn een pure muzikaliteit, grote transparantie en vooral veel ruimte. Meetapparatuur vertelt ons daarbij minder dan onze oren.

EDITORS' CHOICE