ARTIKEL

Smart city's zijn geen eendagsvlieg

De burgerservices lopen in de digitale stad al grotendeels via de city website, Facebook of andere online-voorzieningen. Beeldbellen met jouw gemeenteambtenaar, het wijkbestuur of de wijkagent is relatief normaal.

Het betalingsverkeer gaat naast de pinpas met direct contact steeds meer met de smartphone. Meldt afval, onveilige situaties, criminaliteit, overlast, ongevallen en kapotte zaken via WhatsApp. Volg thuis of onderweg de gemeenteraad. Geef je mening of stem mee. Wat is de snelste weg en waar is … te vinden? Vraag het de city-app met gps en augmented of virtual reality.

Slimme gezondheid in de stad

Ook hier eigenlijk hetgeen voor thuis geldt, gaat op grotere schaal ook op voor de wijk en stad. De gemeente heeft publieke taken bij het gezond houden van haar burgers en het bieden van preventieve en curatieve voorzieningen. Via de smart city krijgt de gemeente grip/regie op het aanbod, afstemming en voorzieningen in het kader van transitie. Een gezond leefmilieu, een gezonde leefstijl bevorderen en zorg aan huis optimaliseren worden standaard in de slimme stad.

Sensoren helpen bij het bewaken van ouderen en hulpbehoevenden. Maar ook bij het verbeteren van de nazorg thuis, mantelzorg en meer zelfstandigheid voor mensen met beperkingen. Zie verder het artikel over E-Health in het smarthome.

Ook in 3D

De stad belevend verkennen of de juiste structuren lokaliseren in 3D. Dat kan tegenwoordig al in de digitale city Rotterdam met 3D Citymapping. Rotterdam 3D is een 3D-model van alle panden in de stad. Het is gebaseerd op het Hoogtebestand Rotterdam en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Het toegankelijk maken van deze data biedt Rotterdammers de mogelijkheid mee te bouwen aan de stad. De data zijn daarom compleet, actueel en gratis! Bestanden zijn per buurt te downloaden via de links. (Bron: http://www.rotterdam.nl/rotterdam_3d).

Ondernemingsdossier

Als ondernemer last van of veel tijd kwijt met regel- en wetgeving? Het ondernemingsdossier van de digitale stad biedt uitkomst. Een digitaal ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners.

De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is en blijft dan ook van de ondernemer. Ook makkelijk voor toezichthouders. Die kunnen actuele gegevens raadplegen en controles op afstand uitvoeren. Extra veiligheid bij risicovolle bedrijven.

De Digitale Stedenagenda

Om niet steeds het wiel te behoeven uitvinden, van elkaar te leren, te kunnen innoveren en afstemmen hebben VWS en de Nederlandse gemeenten een Digitale StedenAgenda (DSA) met rondtoer door de deelnemende steden opgezet. De DSA streeft naar een vitale en weerbare samenleving waarin burgers voor zichzelf zorgen, voor elkaar zorgen en samen optrekken om een prettige, leefbare samenleving te creëren. ICT biedt daarbij kansen op betere kwaliteit en meer maatwerk, tegen lagere kosten. De gemeenten die zich binnen de DSA organiseren zien het als hun taak die kansen te pakken en structureel te implementeren in hun steden. Zie voor info: www.digitalestedenagenda.nl.

Belangrijke thema’s op de DSA zijn de bedrijvige, veilige, lerende, zorgzame, groene, regelluwe en onze stad. Het thema Open netwerken gaat over vrije toegang tot breedband internet, beveiliging van WiFi-netwerken, open data (standaarden voor en ontsluiting van datasets) en de Next Generation Netweken (NGN’s).

Een waar genot

Het slim wonen in de digitale stad kan het leven verrijken en zelfs tot een waar genot maken. Smart city’s zijn allerminst een eendagsvlieg. Zij hebben een grote potentie mits het allemaal niet in de technologie of fragmentatie verzandt en de burger interactief en innovatief mag meedenken. Op YouTube en internet zijn tal van interessante filmpjes en simulaties van slimme steden te vinden.

EDITORS' CHOICE