ARTIKEL

ISF Calibratie: testrapport

ISF Calibratie: testrapport

Het testrapport van een ISF calibratie geeft de staat van de projector aan voor- en na calibratie. Als vergelijkingsmateriaal wordt gebruik gemaakt van de D6500 benchmark die de Imaging Science Foundation als videostandaard heeft ingesteld. Hieronder vindt u een voorbeeld van een testrapport van een Philips Pixelplus televisie.

Hoe werkt... ISF calibratie? (c) Xingo

We zien een vergelijking van de instellingen voor aanvang van de ISF calibratie en van daarna. De drie grafieken laten de instellingen zien ten opzichte van het D65 punt.

Chromaticity Coordinates

Laten we beginnen met de waarden vóór calibratie. Wanneer we kijken naar de ‘Chromaticity coordinates’, zien we dat de Pixel Plus televisie te blauw is afgesteld. De verschillende metingen per IRE worden in de linker onderhoek van de grafiek getoond. De D6500 Kelvin benchmark bevindt zich in het midden van de grafiek, waar de hoeveelheden primaire kleuren een eenheid vormen.

Kijken we naar de grafiek na de ISF Calibratie, zien we op de ‘chromaticity’ grafiek dat de meeste metingen per IRE zich bijna exact op de D65 benchmark bevindt. De metingen die zich buiten dit punt bevinden, zijn de metingen onder de 20 IRE. Hier neemt echter de nauwkeurigheid van de sensor ook af.

Temperature Tracking

De temperature tracking grafiek geeft meer duidelijkheid over hoe de televisie is afgesteld ten opzichte van de D6500 graden Kelvin benchmark. Op de x-as zijn de metingen per IRE geplaatst, op de y-as vinden we de graden Kelvin. Zo uit de doos zijn de meting van de grayscale van de televisie erg hoog tussen de 9 en de 10 duizend graden, wat wederom weergeeft dat het beeld te blauw is en hierdoor een meer digitale look heeft gekregen.

De grafiek na de calibratie geeft een duidelijke verbetering aan ten opzichte van de benchmark. De kleurtemperatuur voor iedere IRE geeft een nette meting tussen de boven en onder waarden aan van de benchmark, enkel onder de 20 IRE geeft de meting een afwijking aan ten opzichte van de benchmark. Deels is dit toe te schrijven aan de nauwkeurigheid van de meting beneden de 20 IRE, maar ook aan de weergever. Onder de 20 IRE is de grayscale iets te rood. In de praktijk zal dit echter nauwelijks in het zwartniveau terug te zien zijn.

Color Tracking

De laatste grafiek laat de kleurtemperatuur zijn van de primaire kleuren ten opzichte van de benchmark. In de grafiek van voor de calibratie is zeer duidelijk dat de blauwe kleur een enorme boost heeft gekregen, terwijl de andere kleuren netjes op de benchmark liggen. Na de calibratie is de kleur blauw proportioneel teruggebracht, waardoor de koele uitstraling van het beeld is verdwenen en het beeld van de film werkelijk de handtekening van de regisseur draagt. Ook hier is te zien dat onder de 20 IRE het beeld een lichte boost in de rode kleur heeft.

EDITORS' CHOICE