ARTIKEL

Parts: matching, mixing & fixing


Jan de Jeu | 15 januari 2009 | Fotografie Jan de Jeu

Voort gaat het en we passeren nu meterslange stellingen met bakken waarin allerlei onderdelen liggen te wachten om in de productielijn gebruikt te worden. Alleen de vele verschillende printed circuit boards vullen al een volledige wand. Maar zijn ook planken vol met standaard Philips cd mechanismen, transistors of op specificatie gefabriceerde, toegeleverde onderdelen.

NAIM Voorraad

In een hoek een apparaat waarop transistors gecontroleerd en gematched worden. Even verderop bakken met printed circuit boards waar het cd mechanisme al op gemonteerd is en daarnaast dezelfde pcb’s maar nu verder opgevuld met de door Naim in huis ontwikkelde besturingselektronica. Er lijkt geen eind te komen aan de wandstellingen.

NAIM Voorraad

Met het in beeld komen van een soldeermachine die het standaardwerk voor zijn rekening neemt zijn we gearriveerd in het gedeelte waar met name dames geconcentreerd bezig zijn met het solderen van onderdelen op pcb’s. Anderen duwen pootjes door printplaten of knippen aan de onderkant de pootjes af. Langzaamaan beginnen de groene platen steeds meer reliëf te vertonen. Eén van de eerste vrouwen in deze zaal houdt zich overigens niet bezig met pcb’s maar met het solderen van gouden pins aan een Black SNAIC interconnect. Een echt geduldwerkje wat ze zeer precies uitvoert.

NAIM SNAIC

Wanneer ik Doug vraag of deze vrouwen ditzelfde werk nu dag in, dag uit blijven doen vertelt hij dat de medewerkers onderling rouleren en dat er daarnaast iedere week opnieuw bekeken wordt welke (half)producten er deze keer gemaakt moeten worden om aan de orders van de (inter)nationale distributeurs te kunnen voldoen. Dit maakt dat er een grote mate van variatie in het werk zit waardoor het voor iedereen afwisselend en interessant blijft.

NAIM Supervision

Twee grote apparaten kondigen een nieuwe fase in de productieketen aan. En opnieuw is het tijd voor controle. De Supervision mk III vergelijkt een aangeboden pcb met het visuele model dat hij op zijn harde schijf heeft terwijl het tweede apparaat de soldeerpunten razendsnel doormeet. Ook het daaropvolgende door Naim zelf bedachte apparaat - dat ik passeer op weg naar het gedeelte waar alle onderdelen uiteindelijk samengevoegd worden tot een component – heeft in feite te maken met controle.

NAIM Kabel controle

Het is een soort vierkante, door Naim ontworpen boog waar gesoldeerde kabels aan uitgehangen kunnen worden teneinde de gesoldeerde gedeelten te ‘ontstressen’. Het is de eerste keer dat ik van een dergelijke behandeling hoor en het zoveelste bewijs dat deze fabrikant iedere stap in het proces van ontwerpen en fabriceren zorgvuldig doordenkt en op unieke wijze vormgeeft.

EDITORS' CHOICE