NIEUWSB&W

Forum offline (+ update)


Redactie HiFi.nl | 16 augustus 2002 | B&W

Beste Forumleden en bezoekers van HiFi.nl,

gisteren hebben we besloten om het Forum voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van HiFi.nl offline oftewel uit te zetten. De reden hiervoor is dat we het Forum zoals het zich nu ontwikkelt niet langer willen ondersteunen. Dit heeft geen technische aard, maar heeft alles te maken met onze opvattingen over fatsoen en vrijheid van meningsuiting.

Al enkele maanden zijn we bezig met de voorbereidingen voor een softwarematige opwaardering van het Forum. Met het bekijken van de mogelijkheden en alternatieven hebben we ook geevalueerd hoe het met het Forum is gegaan de afgelopen twee jaar. Hierbij is gesproken met de HiFi.nl-auteurs en -medewerkers, Forumleden, mensen uit de HiFi-branche en vrienden die ook intensief actief zijn op internet en op andere Forums.

Het Forum van HiFi.nl is het grootste Forum in haar soort van de Benelux en kent duizenden leden en vele duizenden bezoekers. Een groot succes dus waar we trots op mogen zijn met z`n allen. 85% van de berichten in het Forum is goed, serieus en stimuleren om mooie HiFi-apparatuur aan te schaffen. We hebben talloze voorbeelden gezien van enthousiaste Forumleden die ervaringen uitwisselden en niet zelden was het resultaat hiervan een upgrade van de eigen set of de beslissing om toch maar eens een paar nieuwe componenten aan te schaffen. 15% van de berichten in het Forum valt in de rubriek off-topic. Uiteindelijk komen we tot de slotsom dat 5% van de berichten van een bedenkelijk niveau is. Een deel hiervan is ordinair en beneden alle peil: steeds vaker moesten we ingrijpen als we zagen dat Forumleden onderling ruzies beslechten en niet zelden zijn ook gerenommeerde bedrijven en HiFi-merken het onderwerp van (niet onderbouwde) negatieve berichten geweest.

De huidige situatie op het Forum laat zich mooi vergelijken met een maatschappelijk probleem wat de laatste tijd weer in de belangstelling staat: voetbalvandalisme en hooligans. Een paar mensen vergallen het voor duizenden enthousiastelingen die niets anders willen dan bezig zijn met hun beroep of hobby. Dit willen en kunnen we niet langer tolereren.

En nu?

Nu even niets. Het Forum is offline en zal nog een aantal dagen offline blijven. Binnenkort zal het nieuwe Forum opgestart worden. Hierbij zullen meerdere moderatoren actief ingezet worden om te zorgen dat het Forum van HiFi.nl dan volgens de gemaakte afspraken wederom kan groeien.

En hoe zit het dan met vrijheid van meningsuitingÖzullen een aantal leden zich nu afvragen. Goed. Vrijheid van meningsuiting hebben we als HiFi.nl altijd zeer belangrijk gevonden en zal altijd zeer hoog in het vaandel blijven staan. Maar ook zaken als: journalistieke onderbouwing, respect voor elkaar en doodgewoon fatsoen in het bespreken van gebeurtenissen en het becommentariŽren van on- en off topic zaken, vinden we minstens zo belangrijk. Bij het online gaan van het nieuwe Forum zullen we daarom strikte afspraken maken met elk Forumlid over registratie en de wijze waarop deelgenomen kan worden aan het Forum. Een aantal nieuwe spelregels zal zijn:
- er wordt niet meer gepost met aliassen, valse namen en pseudoniemen;
- bij het herhaald niet naleven van de regels van fatsoen worden waarschuwingen uitgedeeld. Bij herhaalde misdragingen worden Forumleden onherroepelijk verwijderd uit het Forum.
Wie zich hierin niet kan vinden is niet welkom in het Forum van HiFi.nl.

We betreuren het echt enorm dat we tot deze beslissing zijn moeten komen, maar het kon niet zo verder gaan. We beseffen ook terdege dat nu de "goeden onder de slechten" lijden. We vertrouwen erop dat jullie deze beslissing kunnen waarderen en we zien jullie graag binnenkort weer op het nieuwe Forum. Hierover zal t.z.t. een aparte mailing volgen.

Namens de redactie en alle medewerkers aan HiFi.nl,

Jean-Pierre Joos

P.s. reacties op bovenstaande lezen we graag op: forum@hifi.nl

Update vrijdag 16 augustus 19:33

Beste HiFi.nl bezoekers,

naar aanleiding van het bovenstaande bericht hebben we ondertussen tientallen e-mailtjes ontvangen op forum@hifi.nl.

De inhoud van deze reacties is voor 90% positief en wordt ons besluit goedkeurend besproken. De andere 10% is negatiever van aard, maar het valt ons op dat onduidelijkheid over de werkwijze van het nieuwe Forum hierbij een grote rol speelt. Hier kunnen we op dit moment niets aan veranderen. Het Forum gaat snel online en kritisch mag, moet zelfs!
Nogmaals, het is bijzonder vervelend voor de velen onder jullie die nu niet gebruik kunnen maken van het Forum, maar vertrouwen erop dat het begrip er wel zal zijn.

Een kleine bloemlezing uit de reacties tot nu toe:

Jammer maar helaas! Als trouw lezer van het Hifi-forum vond ik dat het niveau de laatste tijd hard was achteruit gegaan. Ik las het nog wel, maar voelde het plezier in het lezen hiervan langzaam wegebben. Gof negativisme speelde een† grotere rol dan het delen van een gezamenlijke hobby.
Een verstandige beslissing van jullie!

Ik vind het begrijpelijk maar ook ongelofelijk dom om niet gelijktijdig met een alternatief (het nieuwe forum) te komen. Dit is niet erg chique, en omt over als een sanctie of correctie voor de forumleden die van goede wil zijn (verreweg de meeste zoals jullie weten). Jullie onaangekondigde (!) besluit zal zeker op weinig sympathie kunnen rekenen van de bezoekers. Voor sommigen zal het lijken alsof het forum nu "commercieel" gaat en hiermee zal hun enthousiasme afnemen.†
Al met al teleurstellend en het vermoedelijke begin van afsplistingen van hifi.nl naar andere forumsites waarop bezoekers hun gang kunnen gaan terwijl toezicht wel degelijk aanwezig is.

Terecht,
Natuurlijk zijn er mensen met de mooiste fantasien vwb audio. Maar ik zeg altijd dat het hier mee begint. Zo krijg je nieuwe ideen en een andere kijk op je eigen realiteit. Een gezonde zaak.

Uitstekende actie!! Ik wacht op het nieuwe en gecensureerde forum.

Ik ben het geheel met jullie zienswijze eens. In het bijzonder het niet meer accepteren van Nicknames. Hopelijk zal er na deze reorganisatie veel minder vervuiling optreden.

Ik respecteer en betreur jullie besluit ten zeerste. Hoe je tegen vervelende mensen moet optreden weet ik niet; het is te rigoureus om deze mensen en masse te gaan spammen en wie bepaalt dat dan. Een wijze club hifi-mannen/vrouwen en wat haal je je ermee op je hals?

Toch wel jammer en vrij plots dat het forum "uit de lucht is" maar begrip voor de situatie.
Ik hoop dat ik in de toekomst weer nuttige informatie kan verkrijgen via dit forum, want door de adviezen en meningen van andere mensen ben ik echt wel een hoop wijzer geworden in de wereld van de hi-fi.

Ik ben tevreden met jullie ingreep. Ik ondervond ook reeds dat eens een deftig bericht geplaatst er soms zinloze opmerkingen werden gepost die dan erg hinderlikj via `notificatie` in mijn postbus bleven binnenstromen. Het gebeurt te veel dat er eindeloze discussies ontstonden die al vrij snel ver verwijderd bleken van de initiŽle vraagstelling.

Ik ben het volledig met jullie eens als jullie "fatsoen" en "behoorlijk gedrag" boven de "vrijheid van meningsuiting" stellen (dit laatste is vaak genoeg een verdedigend argument voor de meest verkeerde uitspraken, het verleden kent voorbeelden genoeg).

MERK

EDITORS' CHOICE