NIEUWS

Vinyl special


Jan de Jeu | 13 september 2002

Professioneel platen wassen
(door Jan de Jeu)

Knosti Disco AntistatVoor het reinigen van vinyl staan U diverse methodes ter beschikking. Het oppervlakkig reinigen met een platenborstel is wel de meest elementaire vorm. Een beduidende stap verder gaat U wanneer U gebruik maakt van de meest eenvoudige platenwasser; de op handkracht werkende Knosti Disco Antistat. Bij deze platenwasser in zijn meest rudimentaire vorm wordt al gebruik gemaakt van een reinigingsvloeistof. Maar daarmee houdt dan ook iedere vergelijking met de echte platenwasmachines op. Want daar begint het ware reinigen. Namen die dan te binnen schieten zijn o.a. VPI, Keith Monks en sinds kort Clearaudio. Met de Matrix heeft Clearaudio een platenwasmachine op de markt gebracht die zich kan meten met de eerder genoemde, reeds langer verkrijgbare, concurrenten. Sterker nog; hij heeft een aantal voordelen boven deze andere merken.

Deze platenwasser heeft twee reservoirs; één voor de reinigingsvloeistof en de andere voor de afgezogen vervuilde vloeistof. Op de topplaat bevinden zich alle van belang zijnde onderdelen voor de bediening. In het midden de zware metalen draaischijf, aan beide zijden geflankeerd door de armen die over het draaiplateau heen geschoven kunnen worden. Rechts de arm met de reinigingsborstel en links de arm die op het afzuigmechanisme aangesloten is. Rechtsonder zijn de bedieningsknoppen gesitueerd. De bovenste tuimelschakelaar bedient de motor van het draaiplateau. Naar beneden, in stand II, draait het plateau met de klok mee. In stand I draait het in tegenovergestelde richting. Direct onder deze knop zit een drukknopje waarmee reinigingsvloeistof via de reinigingsarm op de te wassen lp gespoten kan worden. Tenslotte dient de derde knop, wederom een tuimelschakelaar, voor het in werking zetten van de motor die de afzuiging van de verontreinigde vloeistof verzorgt. Deze knop kan in stand I of II gezet worden. Stand I is de normale stand terwijl II de turbostand is. Van deze laatste stand behoeft normaliter nauwelijks gebruik te worden gemaakt.

Clearaudio Matrix2Om een plaat te wassen dient men eerst het reservoir te vullen met één van de op de markt verkrijgbare reinigingsvloeistoffen. Ook Clearaudio zelf brengt een eigen merk op de markt getiteld; “Pure Groove”. Nadat de stekker in het stopcontact gestoken is kan het eigenlijke wassen beginnen. De plaat wordt op de schuimrubberen laag gelegd die het metalen plateau bedekt. Met behulp van de bijgeleverde platenklem wordt de lp goed gefixeerd op het plateau waarna de reinigingsarm boven het oppervlak van de plaat gedraaid wordt. De arm kan naar beneden gedrukt wordt en met behulp van een draaiknopje vastgesteld worden. Dit is een aspect wat de Matrix voorheeft op de concurrentie; op deze manier kan de druk van de borstel verhoogd dan wel verlaagd worden, afhankelijk van de mate waarin de te reinigen lp vervuild is. Met behulp van knop 1 wordt het plateau gestart in één van de beide mogelijke draairichtingen. Zelf begin ik meestal tegen de klok in. Door een druk op de knop, niet te lang want dan komt er te veel vloeistof op de lp, wordt via meerdere openingen in de reinigingsarm de vloeistof naar buiten gespoten en automatisch gelijkmatig over het oppervlak verdeeld. Na drie omwentelingen wordt knop 1 in de andere stand gezet en volgen er opnieuw omwentelingen. Het vinyl gaat “zingen” op het moment dat het schoon is. Niet dat dit prettig is om aan te horen maar ik heb er geen andere, lees betere, omschrijving voor. Vervolgens wordt de afzuigarm boven het vinyl gedraaid en wordt knop drie in stand I dan wel II gezet. De reinigingsarm kan naar boven en van het plateau afgedraaid worden tot hij zich weer in de uitgangspositie bevindt. Nu blijkt ook waarom ik altijd tegen de klok in begin. Wanneer je met de klok mee eindigt dan draait het plateau al in de goede richting om het afzuigsysteem in werking te stellen. Na twee omwentelingen is de plaat droog en kan knop drie uitgeschakeld worden. De afzuigarm komt vanzelf omhoog en kan van het plateau weggedraaid worden waarna het plateau stilgezet kan worden. Nu wordt de platenklem en vervolgens de lp verwijdert waarna een tweede verschil met andere platenwassers duidelijk wordt; het plateau is nog droog en wanneer de gereinigde kant nu op het schuimplastic komt te liggen wordt het niet meteen weer vervuild. Bij andere machines moet men na iedere kant eerst het plateau droog maken. Al met al is het een genot om met deze platenwasser te werken en dan heb ik het nog niet over de werking.

Leuke tips
Bah! (column)
Analoog meeting Sneek
Pro-ject Speed Box

Vinyl inscannen

EDITORS' CHOICE