NIEUWS

Energielabel verplicht bij verkoop en verhuur woning


Redactie AV & Domotica | 01 augustus 2007

Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht bij bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een energielabel te overleggen. Met het energielabel krijgt de nieuwe gebruiker van een gebouw vooraf inzicht in het energiegebruik van het gebouw. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen, die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Unie.

Met de publicatie van de ingangsdatum van het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) in het Staatsblad is de regelgeving om de Europese richtlijn in Nederland in te voeren afgerond. Woningcorporaties hoeven pas op 1 januari 2009 te voldoen aan deze verplichting mits zij dan wel hun hele gebouwenbestand van een energielabel voorzien.

Toelichting
Het Energie Prestatie Certificaat voor woningen en gebouwen wordt, met 2 jaar vertraging, vanaf 1-1-2008 verplicht gesteld in Nederland. Bij verkoop of verhuur moet er een EPC/Energielabel aanwezig zijn. Aanleiding is de verplichting die is aangegaan in Europees verband: de Europese Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen, (EPBD Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EG). EPBD artikel 7 verplicht aanbieders van onroerend goed om aan kopers of huurders een Energie Prestatie Certificaat aan te bieden, waarop duidelijk de energieprestatie van het gebouw staat vermeld, plus een lijst met kosten-effectieve aanbevelingen om de energieprestatie verder te verbeteren.

Voor de richtlijn EPBD zie: http://www.senternovem.nl/mmfiles/Europese%20Richtlijn%20EPBD%20(Nederlands)_tcm24-151187.pdf 

Bron: http://energieprestatiecertificaat.com


energieprestatiecertificaat ook in Vlaanderen verplicht

Volgend jaar zal ook iedereen die een woning wil verkopen in Vlaanderen een energieprestatiecertificaat moeten voorleggen. Dit Vlaams label geeft kopers een beeld over het energieverbruik van de woning en bevat tips om de woning energiezuiniger te maken. De kostprijs schommelt rond de 200 tot 250 euro.

Hoofddoel van het energieprestatiecertificaat is om de Vlaamse woningen energiezuiniger te maken wat de uitstoot van broeikasgassen ten goede moet komen. De Vlaamse regering keurde dit voorstel recent goed. De definitieve goedkeuring moet eind 2007 volgen. Dan weten we ook de precieze datum van invoering wat in de loop van 2008 zal zijn. Ook verhuurders moeten zo’n certificaat kunnen voorleggen, zij het pas vanaf 1 januari 2009. Een erkend energieadviseur zal de energieprestaties na een technische controle vaststellen en geeft ook tips mee voor de verbetering hiervan. Tijdens de technische controle zal onder meer gekeken worden naar de algemene toestand van de woning, het elektriciteitsverbruik en het verbruik van brandstoffen voor de verwarming. Een energiecertificaat kost de eigenaar tussen de 200 en 250 euro en is 10 jaar geldig.

Bron: Livios

EDITORS' CHOICE