NIEUWS

Smart Metering


Redactie AV & Domotica | 11 juli 2009
(Ingezonden mededeling)

De koppeling van slimme energiemeters met een op KNX gebaseerde gebouwautomatisering blijkt een optimale combinatie. Door een dergelijke koppeling is een eigenaar namelijk in staat om zaken als energieverbruik en -trends rechtstreeks te koppelen aan installaties en apparatuur die het verbruik en de energiekosten kunnen beperken. Om die reden adviseert de Figawa, een Europese vereniging met meer dan 1.000 aangesloten fabrikanten van gas-, warmte- en watermeters, om KNX als internationale standaard te gebruiken voor alle overdrachtsmedia: draadgebonden (Twisted Pair), stroomnet (Powerline), draadloos (Radio Frequency) en IP. Uit cijfers van KNX International blijkt dat er in Europa al 300.000 slimme energiemeters zijn geplaatst die met het KNX-protocol kunnen communiceren.

De gestadig stijgende energiekosten, de groeiende behoefte aan efficiëntie en de roep om klimaatmaatregelen te nemen, vragen steeds meer transparantie in energieverbruik. De huidige praktijk van één jaarlijkse afrekening vormt een belemmering voor deze transparantie. Alleen door gebruik te maken van slimme energiemeters kan de afnemer zijn energieverbruik op de voet volgen en daar bewuster mee omgaan. Door de communicatiestandaard KNX toe te passen, wordt het mogelijk om data uit energiemeters op zinvolle wijze in woning- en gebouwautomatisering te gebruiken. En dat geldt niet alleen voor de data uit elektriciteitsmeters, maar ook voor warmte-, gas- en watermeters. Er zijn inmiddels veel van deze meters op de markt die in toenemende mate via het KNX-protocol communiceren met KNX-componenten. De Figawa, de vereniging van bedrijven die gas-, warmte- en watermeters fabriceren, adviseren daarom ook om KNX als standaard te gebruiken.

Om de markt te informeren, heeft KNX een brochure uitgebracht die alle relevante informatie, de voordelen en ook voorbeelden bevat over de slimme meters in combinatie met KNX. De brochure is ook in het Nederlands beschikbaar. De slimme energiemeter wordt in praktisch alle Europese landen gezien als belangrijk instrument om energieverbruikers te bewegen tot een bewuster energieverbruik in gebouwen. Zo`n meter moet hem in staat stellen zijn dagelijkse energieverbruik op elk moment te controleren. In de auto hebben we allemaal een brandstofmeter waarop we ieder moment het exacte verbruik kunnen zien; steeds vaker ook met een gemiddeld verbruik en verbruikprognoses. Maar als het om ons energieverbruik in gebouwen gaat dan krijgen de meeste eigenaren slechts één keer per jaar een overzicht en een factuur. Dit motiveert mensen niet om het energieverbruik te matigen.

Het idee achter ‘smart metering` is om mensen te laten zien wanneer en waarvoor een bepaalde hoeveelheid energie wordt verbruikt. Met die kennis kan men zuiniger met energie omgaan, door bijvoorbeeld apparaten op bepaalde tijdstippen uit te zetten of het gebruik te verplaatsen naar een tijdstip waarop een goedkoper tarief van toepassing is. Overigens is het ondoenlijk om de informatie uit de slimme meters in energiebesparende handmatig in acties om te zetten. Daarvoor moeten gebruikers namelijk vele aspecten combineren of op elkaar afstemmen. Denk daarbij aan de temperatuur in de kamers, de ventilatiemogelijkheden in de ruimte, het aantal bewoners dat aanwezig is, de prijzen van energie op bepaalde tijden, enzovoorts. Ook zal men rekening moeten houden met de actuele weersomstandigheden buiten het gebouw. Voor al deze zaken biedt KNX de oplossing. Deze bestaat uit een visualisatiedeel en een automatiseringdeel, die men beide kan combineren met de meting van het energieverbruik. Alleen een dergelijke combinatie biedt een actief energiemanagement. De eindgebruiker krijgt alle nodige gegevens visueel aangereikt en kan daarmee, vaak grotendeels automatisch, het gedragspatroon aanpassen zodat zijn energieverbruik daalt.
Bij de introductie van smart metering is een belangrijke rol weggelegd voor kostenneutraliteit of ROI (return on investment). De investering zal zichzelf moeten terugbetalen door de afname van de kosten voor energieverbruik. Door het online uitlezen van de meterstanden en online betalen van de rekeningen wordt de administratieve afhandeling veel eenvoudiger en veel overzichtelijker. Daarnaast biedt het systeem ruimte voor allerlei extra betaalde diensten zoals: continue gebruikersinformatie, controle-instrumenten, zoals rookmelders, glasbreuksensoren, warmteregelaars, controlemiddelen voor de belangrijkste taken van de bewoners. Maar dat voordeel kan men alleen incasseren als de meetapparatuur compatibel is met KNX. Want alleen de aansluiting van apparatuur dat op een KNX-gebaseerd netwerk past, garandeert de eigenaar dat hij altijd keuzevrijheid heeft en dus nooit van één fabrikant met specifieke standaarden afhankelijk is.

Meer informatie is te vinden op de websites www.knx.org en www.knx-professionals.nl

Marktpartijen die interesse hebben in de brochure kunnen deze bestellen door een e-mail te sturen naar info@knx.nl

EDITORS' CHOICE