NIEUWS

`BTW-verhoging slecht voor branche`

De btw wordt per 1 oktober aanstaande verhoogd naar 21 procent. Dat is funest voor elektronicawinkels, zo verklaart de brancheorganisatie voor de elektronica-detailhandel UNETO-VNI. Verwacht wordt dat verkopen na 1 oktober gaan kelderen. We wilden Maurice Estourgie, manager detailhandel bij de organisatie, om een reactie vragen, maar vonden de antwoorden op onze vragen al op de website van UNETO-VNI.

De verhoging zal daardoor leiden tot oplopende faillissementen en teruglopende werkgelegenheid in de branche. UNETO-VNI wil zo spoedig mogelijk compensatie via lastenverlichting. Maurice Estourgie: "Het consumentenvertrouwen is momenteel al op een historisch laag niveau. De btw-verhoging zorgt ervoor dat consumenten helemaal de hand op de knip gaan houden. Dit brengt bedrijven in de problemen."

Estourgie stelt dat ondernemers de btw-verhoging voor eigen rekening nemen om in elk geval omzet te behouden. "De winstderving die daarvan het gevolg is, zien we straks terug in faillissementen en verlies aan werkgelegenheid. Door teruglopende bestedingen haalt de overheid straks minder btw-opbrengsten binnen. Aan de andere kant ontvangt zij minder belastingopbrengsten doordat ondernemers hun deuren moeten sluiten."

Compensatie
"Consumentenbestedingen zijn de motor van onze economie. UNETO-VNI wil daarom dat de btw-verhoging zo snel mogelijk wordt gecompenseerd door een verlaging van de belastingdruk. Anders wordt 2013 een rampzalig jaar voor de detailhandel."

EDITORS' CHOICE