NIEUWS

Kijkwijzer maakt sterke start


Redactie HiFi.nl | 02 juli 2001

PERSBERICHT

Amsterdam, 18 juni 2001

KIJKWIJZER MAAKT STERKE START

Driekwart (76%) van de ouders van kinderen tussen 8-15 jaar is bekend met Kijkwijzer en een derde (32%) maakt ook al gebruik van Kijkwijzer ter beoordeling of een film en tv-programma ongeschikt is voor hun kinderen. Dit blijkt uit een onderzoek dat onlangs door bureau Intomart is uitgevoerd, twee maanden na de start van Kijkwijzer in de bioscopen en een maand na de introductie op tv.
Uit het onderzoek blijkt ook dat 89% van de ouders Kijkwijzer zinvol vindt. De pictogrammen worden duidelijk gevonden door tweederde (69%) van de ouders die ze hebben gezien. De omroepbladen worden het meest genoemd als informatiebron, maar ouders raadplegen ook de pictogrammen bij het begin van een film of tv-programma, in de bioscopen en in de filmladder.

Het NICAM ziet dit als een goede start voor het nieuwe adviessysteem dat ouders waarschuwt voor de mogelijke schadelijkheid van audiovisuele producties voor hun kinderen.
‘Hieruit blijkt duidelijk dat consumenteninformatie in de vorm van Kijkwijzer voorziet in een belangrijke behoefte bij ouders’, zegt NICAM-voorzitter Hedy d’Ancona, ‘en dit gegeven maakt het ook voor andere media, zoals dagbladen, interessant om de Kijkwijzer pictogrammen over te nemen’.

Hoewel de introductiecampagne zich in de eerste plaats richtte op de ouders blijkt dat het adviessysteem ook bij kinderen al grote bekendheid heeft: 55% van de kinderen van 8 t/m 11 jaar kent Kijkwijzer en bij de 12 t/m 15-jarigen is dit zelfs 82%. Van deze laatste groep oudere kinderen let 29% op de pictogrammen bij de keuze van een tv-programma.

Kijkwijzer wordt in de komende maanden ook ingevoerd voor de verhuur en verkoop van video´s en DVD´s. Computergames volgen in het najaar. Op televisie zijn tot nu toe speelfilms en fictieprogramma´s volgens Kijkwijzer geclassificeerd. Non-fictie tv-programma´s die in aanmerking komen voor classificatie volgen in de loop van het nieuwe tv-seizoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bekkers, e-mail info@nicam.cc.

EDITORS' CHOICE