REVIEW

Awakening Apollo


Ferd Op de Coul | 22 september 2005

In een film van Jerôme Prieur onder de titel "Awakening Apollo" zijn niet alleen door middel van minutieuze details, maar ook in fraaie totaal-shots de restauratie-werkzaamheden te zien, waarmee van juli 2002 tot november 2004 de schitterende Apollo Galerie in het Louvre is gerestaureerd en in alle oude glorie stralend hersteld.

Awakening ApolloLouis Quartorze, de "Zonnekoning" zou zó weer zijn pompeuze rentrée kunnen maken in dit zijn voormalige grote paleis, tegenwoordig een van de meest prestigieuze en omvangrijkste musea ter wereld.

In deze documentaire zijn vele details te zien van het verval, onder meer van Charles Le Brun’s prachtige plafond, dat werd aangebracht aan het begin van de regeringsperiode van de Zonnekoning, maar dat pas lang daarna, in 1851, is voltooid door Eugene Delacroix.

Ook andere murale barok-schilderingen, vol mythologische en allegorische taferelen en personages zijn hersteld, net als de afbrokkelende sculpturen van soortgelijke figuranten die de geneugten van het leven, de lusten, de overwinningen van heersende machten en vorsten personifieren.

De grote Apollo Galerie van het Louvre is een luisterrijk decor van weelde, welvaart en gepriviligeerde monarchen en andere bobo’s uit de epoche van de "Zonnekoning" en de zijnen. De oude vergane glorie van die tijd is hier weer in volle pracht te voorschijn getoverd, dank zij de inzet van honderden deskundige ontwerpers, restaurateurs, architecten, en ook in hoge mate dank zij de gelden van overheden en sponsors.

De Apollinische taferelen in het gigantische centrale plafond zijn weer vervuld van heerlijke kleuren, de saters, de putti, engeltjes, maagden en bevallige jongelingen in steen en verf, al dan niet van nieuw bladgoud voorzien, kunnen weer eeuwen mee. En de toeristen kunnen er zich weer en masse aan vergapen.

In de fraaie, maar soms nogal breed uitgesponnen documentaire komen naar mijn smaak wat al te veel deskundigen en kunsthistorici aan het woord in steedsdoor resturatie-scenes onderbroken delen van vraaggesprekken. Dat belemmert een beetje de continuiteit van deze overigens vaak heel boeiende docu-dvd.

Aanvullende informatie:
"Awakening Apollo" (Behind the scènes of a restoration at the Louvre Museum), documentaire van Jerome Prieur.
Fr/en. 165 min.
Arte Video 

EDITORS' CHOICE