REVIEW

Johan Schenk - Bacchus, Ceres en Venus


Ferd Op de Coul | 15 maart 2007

Nederland is in de traditie van opera en muziekdrama, bepaald geen bolwerk en zal het waarschijnlijk ook nooit worden.

Johan Schenk - Bacchus, Ceres en VenusVoor muziekdramatische kunst moeten we dus primair naar Italie, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk, terwijl ook in andere midden-en oosteuropese landen zoals Tsjechie, Rusland, Slowakije en Polen opera een vitaal bestanddeel is van die nationale culturen.

Voor ons land geldt momenteel een redelijk gevarieerd en qua niveau behoorlijk aanbod voor aan opera verknochte zielen. De Nederlandse Opera, Opera Zuid en de Nationale Reisopera zijn behoorlijk actief, al vraag ik mij af of de door minister Plasterk bepleite besparingen met o.a. her-invoering van goedkope staanplaatsen op het “schellinkje” de democratische spreiding en bereikbaarheid van in de regel dure opera-voorstellingen kunnen bevorderen.

We willen van voedselbanken af maar laten “de gewone man” bij de opera toe op goedkope staanplaatsen. Lijkt nauwelijks besparend, maar wel stigmatiserend, maar goed, we zullen zien.

Hoewel wij hier dus geen grote opera-traditie mogen koesteren, heeft een Nederlandse barokcomponist, Johan Schenk (1660-1712), min of meer dus tijdgenoot van Bach, een komische, allegorische opera gecomponeerd die onlangs op cd is gezet door het gezelschap “Camerata Trajectina” onder leiding van musicoloog en onderzoeker van Nederlandse muziek in de breedste zin, Dr.Louis Peter Grijp.

Die opera, weliswaar niet de oudste, maar wel de eerst (1684) opgevoerde Nederlandse opera.heet: “Bacchus, Ceres en Venus”. Nou dan weet je het wel: mythologische uitspattingen, intriges en besognes, waarin liefde, seks en godendranken elk op hun wijze, maar allerminst aanstoot gevend, al mag dat ook best tegenwoordig, de revue passeren. De muziek, kamermuziek-achtige barokklanken, soms verwant met o.a. de Franse barokmuziek, is niet overal even oorspronkelijk, maar wel fris, levendig, melodisch en ritmisch vitaal. Goed vakmanschap van een componist die wist waar Abraham de mosterd haalde.

 “Camerata Trajectina” (uit Utrecht dus) zet met goede solisten en instrumentalisten onder leiding van Louis Grijp een aanstekelijke versie van dit 18e eeuwse zangspel op cd. Alle solisten noemen voert te ver, maar Renate Arends als Venus spant de kroon in dit gezelschap dat mooi afgewogen ensemble-spel en –vokaliteit laat horen. Een curiosum, warm aanbevolen!


Aanvullende informatie:
“Bacchus Ceres en Venus”.
Opera van Johan Schenk (1660-1712).
Camerata Trajectina olv Louis Peter Grijp.
GLO 6060. GLOBE-cd.

EDITORS' CHOICE