REVIEWSoundsmith

Soundsmith Strain Gauge

Innovaties op audiogebied zijn de laatste jaren beperkt. Veelal wordt voortgeborduurd op oude principes en zijn de cosmetische aanpassingen groter dan de aanpassing in bijvoorbeeld een schakeling. Zo vergaat het ook de pick-up elementen. Je kunt een spoel laten bewegen in een magnetisch veld, of een magneet tussen de spoelen, veel verder komen zelfs de meest gerenommeerde fabrikanten niet.

Een enkeling werkt met een stukje ijzer of baseert zich op het Decca principe. Tot de komst van het Soundsmith Strain Gauge element, dat anders is dan elk bestaand pick-up element, hoewel ook dit element niet helemaal gespeend is van vindingen uit vervlogen tijden. De eer, het eerste exemplaar in Nederland in een SME arm te schroeven voor een recensie, is aan mij. Wijze raad: “Don’t try this at home”. Tenzij u een fors budget spontaan ter beschikking hebt.

Strain Gauge

Strain Gauge is te vertalen in spanningsmeter. Het principe is mij al langer bekend, al komt dat uit de hoek van het meten van de hardheid van de bodem bij bouwprojecten. Daar zag ik voor het eerst `rekstrookjes` die bij samendrukken of uitrekken veranderen van elektrische weerstandwaarde.

Soundsmith Strain Gauge element

In het onderhanden element van Soundsmith werkt dat ongeveer net zo. Men neme twee strookjes silicium met de dikte van een haar, die hang je in een brugschakeling en door het bewegen van de naald vervormen de `haartjes` en veranderen die van weerstand. Dat geeft een spanningsverschil in de brug en die spanning kan worden versterkt tot een via luidsprekers hoorbaar signaal. Een simplistische voorstelling van een complex element, maar met de beschikbare documentatie kom ik niet veel verder. Zelfs door het element heel goed te bekijken en de naaldhouder te verwijderen kan ik de vinger niet achter de opbouw krijgen.

EDITORS' CHOICE