Op deze nieuwe uitgave van het Nederlandse Bachvereniging en muzikaal leider Jos van Veldhoven twee stukken die horen bij de kersttijd: de cantate Unser Mund sei voll Lachens en Bach’s herziene versie van Magnificat, dat hier een bijzondere aanpassing heeft gekregen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is het koor bijzonder klein bezet, met als resultaat een grote doorzichtigheid, fraai geregistreerd in de Tilburgse Concertzaal.

"/>
 

REVIEW

Bach – Magnificat


Jan Luijsterburg | 27 november 2010

Op deze nieuwe uitgave van het Nederlandse Bachvereniging en muzikaal leider Jos van Veldhoven twee stukken die horen bij de kersttijd: de cantate Unser Mund sei voll Lachens en Bach’s herziene versie van Magnificat, dat hier een bijzondere aanpassing heeft gekregen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is het koor bijzonder klein bezet, met als resultaat een grote doorzichtigheid, fraai geregistreerd in de Tilburgse Concertzaal.

Unser Mund sei voll Lachens werd geschreven voor de kerstviering van 1725 in de Thomaskirche van Leipzig. Bach gebruikte stukken van zijn bekende Suite in D (BWV1069) en voegde er vocale partijen voor vier solisten en koor aan toe. Na een stralende ouverture wordt in muziek en tekst uitgelegd hoe god dicht bij de mensen wil zijn.

Het Magnificat is oorspronkelijk enkele jaren ouder, maar werd in 1733 herzien. De toonsoort ging van Es naar D om beter te passen bij de moderne instrumenten van die tijd. In de eerste versie had Bach vier zogeheten lauden of Einlagen toegevoegd: kerstliederen die volgens oud gebruik tussen de tekst van het Magnificat geplaatst werden. In de versie in D liet Bach ze weg, waardoor het stuk niet meer strikt gebonden was aan de kersttijd. Van Veldhoven bedacht dat het aardig zou zijn de versie in D wèl te voorzien van lauden, waarvoor hij vier andere kerstliederen koos dan Bach ooit voor zijn eerste versie.

Zo kan het gebeuren dat hier opeens een Nederlands lied opduikt: ‘Hoe schoon lichtet de morghen ster’ van Dirck Janszoon Sweelinck. De andere intermezzi zijn Currite, pastores van Jan Baptist Verrijt, O Jesulein, mein Jesulein van Johann Hermann Schein en Ehre sei Gott in der Höhe van Johann Michael Bach. Duits, Nederlands en Latijn door elkaar. Het klinkt allemaal heel smaakvol en gepast. Ironisch eigenlijk dat het streven naar historische authenticiteit inmiddels zo ver doorgetrokken is dat juist ook de vrijheid die men in de barokperiode tentoonspreidde in de omgang met partituren nagevolgd wordt. Juist iets historisch onjuists doen is in die optiek historisch juist.

De verpakking is niet zo uitbundig als bij de sets die de Bachvereniging afgelopen jaren uitbracht met het Kerstoratorium, de Johannes Passie en de Hohe Messe, maar het is muzikaal en klankmatig weer van het vertrouwde hoge niveau. Een mooie opwarmer voor de aangekondigde nieuwe uitvoering van de Mattheus door dit fenomenale gezelschap.

Aanvullende informatie:
Speelduur: 64:29
Hybride SACD 5.0 / stereo / CD
Johann Sebastian Bach: Unser Mund sei voll Lachtens (BWV 110) / Magnificat in D major (BWV 243)
The Netherlands Bach Society o.l.v. Jos van Veldhoven
Dorothee Mields & Johannette Zomer – sopraan
William Towers – alto
Charles Daniels – tenor
Stephan VacLeod – bass
Label: Channel Classics www.channelclassics.com: Codaex
Website: www.bachvereniging.nl

Distributie

 

EDITORS' CHOICE