REVIEW

Echole Obsession Interconnectoren

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN MUSIC EMOTION
Ruud Jonker | 01 april 2010 | Fotografie Ruud Jonker (gastartikel)

In de luisterruimte liggen luxe kabels van Echole. Kabels dienen het signaal volledig onaangetast door te geven. In hoeverre zijn de producten van deze fabrikant in staat om realistisch klinkende weergavesystemen te bouwen?

`Emotie` is een belangrijk gegeven tijdens de presentaties die Echole wereldwijd organiseert. De stelling van de fabrikant is dan ook dat het luisteren naar Echole kabels en apparatuur emoties opwekt. Vandaar even de onderstaande fi losofi sche gedachten.

Vanaf een zeker moment in het verleden is er binnen de highend een vermenging ontstaan tussen techniek en emotie. De samenstelling en beoordeling van een systeem wordt dan ook vaak gebaseerd op de hoeveelheid emotie die de weergave teweegbrengt. Sommigen worden dan ook in het diepst van hun ziel geraakt bij een warm, gecomprimeerd en wollig geluid, terwijl bij anderen een glad, clean en dynamische sound zorgt voor nauwelijks omkeerbare veranderingen in het DNA.

Nou kunnen eigenschappen van de weergave best emoties oproepen, net zoals het beluisteren van muziek, de muziek zelf, het aanschouwen van de Mona Lisa of een close encounter met een vrouw die het verkeerde parfum opgespoten heeft. Vanuit een high-end gedachte is deze vermenging echter problematisch. Het gaat namelijk nog steeds over een systeem dat zo dicht mogelijk in de buurt van de werkelijkheid komt. Niet de eigenschappen van de sound moeten emoties oproepen, maar de muziek die weergegeven wordt. Nee, zeggen sommigen, een systeem brengt emoties over. Dat zou knap zijn, maar is nog niet gebaseerd op fundamenteel natuurkundig onderzoek.

Klik hier voor de iPad vriendelijke PDF

EDITORS' CHOICE