Synergistic Research Acoustic Art

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN MUSIC EMOTION
Jan de Jeu | 01 maart 2009 | Fotografie Jan de Jeu | Synergistic Research

Dat de kwaliteit van het geluidsbeeld van uw installatie voor het grootste deel bepaald wordt door de akoestiek van de ruimte waarin uw componenten opgesteld staan, hoef ik u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Gedurende lange tijd is dit onderdeel van muziekweergave op high-end niveau ernstig onderbelicht gebleven maar inmiddels zijn er steeds meer ontwerpers, fabrikanten en niet te vergeten dealers en adviseurs die elk op hun eigen wijze aandacht besteden aan dit zo belangrijke fenomeen.

áZoals wel vaker het geval is kan er ook ten aanzien van dit terrein gesteld worden dat er meerdere wegen zijn die naar het aloude Rome leiden. Al langer bestaande oplossingen hebben veelal met elkaar gemeen dat ze niet alleen akoestisch, maar ook visueel een duidelijk stempel op het interieur drukken. Dat het ook anders kan bewijst een Amerikaans merk dat ik tot voor enkele maanden uitsluitend associeerde met het ontwerpen en fabriceren van kabels.

De inspiratie voor het ontwikkelen van zijn Acoustic ART (Analogue Room Treatment) resonatoren krijgt CEO Ted Denney III voor het eerst wanneer hij tijdens een zeiltocht gedurende zijn `sabbatical` Boeddhistische tempels bezoekt. Hij treft daar klankschalen aan die, nadat zij zijn geactiveerd, invloed uit blijken te oefenen op de akoestiek van de ruimte.

Op dat moment bedenkt hij dat het mogelijk zou moeten zijn om een systeem van resonerende schalen te ontwikkelen dat op discrete wijze de akoestiek van een luisterruimte kan be´nvloeden zonder dat daarbij het interieur ingrijpend behoeft te worden veranderd.

Klik hier voor de iPad vriendelijke PDF

MERK

EDITORS' CHOICE