ARTIKEL

Het vervolg


Gastauteur | 26 maart 2009 | Fotografie Gastauteur

De primaire kant van de trafo wordt op het lichtnet aangesloten en afgezekerd met een trage zekering van 630mA in verband met de inschakelstroom van de voeding. Schakelaar S1 dient als hoofdschakelaar voor de voeding en dient dubbelpolig te worden uitgevoerd, zodat de fase en nul geschakeld wordt. De aarde dient als chassisaarde te worden gebruikt, bij het bouwen van de versterkerkast kom ik hier nog op terug.

euroconnectorVoor de primaire aansluiting van de voeding heb ik een euro-connector gebruikt, waarbij de netaansluiting, zekering en dubbelpolige (hoofd)schakelaar in een behuizing zijn samengevoegd. Deze connector kan achter in het chassis van de versterker worden gebouwd. (zie ook de foto hiernaast)

Van links naar rechts: euroconnector, hoogspanningsschakelaar (S2), zekering hoogspanning, connectoren luidsprekers en cinch bus voor de input van het audiosinaal.

de versterker

De hoogspanning wordt na de zekering en schakelaar S2 dubbelzijdig gelijkgericht en afgevlakt met de RC combinatie. In verband met het inschakelgedrag van de schakeling is het belangrijk dat ook hier een voldoende trage zekering (250mA) wordt gekozen. Schakelaar S2 heeft een stand-by functie: de hoogspanning kan worden geschakeld, terwijl de gloeispanning en negatieve roosterspanning in bedrijf blijven. Kies voor deze schakelaar een robuust type die grote stromen kan schakelen. Tijdens de in- en uitschakelprocedure van de versterker kom ik terug op de functie van deze schakelaar.

Voor de gelijkrichting van de hoogspanning en negatieve roosterspanning kunnen standaard diodes worden gebruikt (1N400x) of exemplaren met een “soft recovery” die een gunstiger schakelgedrag hebben en geen spikes op de voedingsspanning achterlaten.
Voor het optimaliseren van R en C combinatie heb ik van een software-tool (PSU desiner II) van Ducan Amps gebruik gemaakt, die als freeware van het internet te downloaden is. Na het invoeren van de parameters worden de verschillende spanningen en stromen van de voeding (grafisch) weergegeven. Met dit programma is zijn ook de specificaties van een eigen ontworpen voedingstrafo te bepalen.
Door een goede afstemming van de RC combinatie is het mogelijk de rimpelspanning zodanig te minimaliseren dat deze niet / nauwelijks meer hoorbaar is. Een weerstand van 10 ohm in combinatie van een capaciteit van 200uF geeft voldoende afvlakking. Het gebruik van smoorspoelen zal de rimpelspanning nog verder afvlakken, maar dat is (functioneel) niet noodzakelijk.

In dit ontwerp is de gloeispanning voor de buizen is een wisselspanning van 6,3V. De waarde van deze spanning dient nauwkeurig te zijn, omdat afwijking van deze spanning een negatief effect heeft op de levensduur van de buizen. In de datasheets van de buizen staat de bandbreedte van deze spanning aangegeven. Ter indicatie is een signaleringslampje (gloeilampje) van 12V opgenomen, een LED kan hier beter niet rechtstreeks worden toegepast in verband met de stoorpulsen die deze veroorzaakt door het schakelen van de wisselspanning.

De negatieve roosterspanning is een negatieve gelijkspanning van ca. –40V waarmee de ruststroom van de eindbuizen worden ingesteld. Let hierbij op de polariteit van de aan te sluiten componenten. Met PSU-designer kan de juiste afstemming van de RC-combinatie worden gekozen.

In het volgende deel ga ik verder met de functie en de werking van de fasedraaier.

EDITORS' CHOICE