REVIEWSonneteer


Dr. Longbeard & Marja | 14 januari 2003 | Sonneteer

sonneteer bronte cdspeler en versterker_14-1-03222Terwijl de speler en de versterker hun 100 uur inspeeltijd benutten is er gelegenheid eens wat verder op ‘digitale’ versterking in te gaan. Het blijkt dat Sonneteer gekozen heeft voor Tripath eindversterkers. Tripath levert kant en klare IC’s die voor de geluidsversterking zorgen. De Tripath technologie is door henzelf Klasse T versterking genoemd. Er is dus nu een rijtje klasses onstaan van A, AB, D, G, H en T. En de sleutel tot dit rijtje is efficientie. Een klasse A versterker trekt altijd stroom, of er nu signaal is of niet. Het voordeel is dat er een lagere vervorming mogelijk is. Klasse AB werkt met een lagere spanning maar heeft daardoor meer correctie nodig in de vorm van ‘negative feedback’ om toch lage vervormingscijfers te halen. Klasse D heet in de volksmond ‘digitaal’ maar is dat niet. Het inkomende signaal wordt welliswaar in een binaire representatie geconverteerd, maar daar houdt alle digitaliteit op. Het resultaat van de binaire representatie is dat de uitgangstransistor met een zeer hoge frequentie van plus naar min kan worden geschakeld. Min is uit, plus is aan. Dit maakt dat er geen spanningsverlies ontstaat, en dus is er een hoge efficientie. Het nadeel is dat er een grote mate van vervorming ontstaat plus ruis door het schakelen. Klasse D versterkers vinden dan ook hun plaats voornamelijk in bas versterkers. Hier is veel vermogen en een lage warmte ontwikkeling gewenst. Tevens kan in een lage tonen omgeving een grote mate van correctie –feedback- geen hoorbaar kwaad.

Klasse T van de firma Tripath gebruikt in tegenstelling tot de analoge feedback van een klasse D versterker om de vervorming en ruis te bestrijden een digitale oplossing. De digitale feedback en wordt voor het uitgangsfilter afgenomen. Dit vermindert de kans op timing fouten omdat juist timing informatie in de feedback zit opgesloten. Op basis van deze informatie kan de processor – want dat is de module eigenlijk – correcties op de timer aanbrengen. Het uiteindelijke resultaat is een zeer stabiele versterker die in tegenstelling van het klasse D concept wel de gehele audio frequentie band kan versterken.

Een klasse T versterker is dus in hoge mate efficient, wordt dus niet warm en bestrijkt het hele audiogebied bij een lage vervorming. Dit brengt ons gelijk bij de specificaties van de Bronte versterker. Die claimen 150 watt bij 8 Ohm belasting. Echter de totale vervorming ligt dan rond de 1 procent. Meer reeel is dus 60 watt bij 0,1% vervorming.

EDITORS' CHOICE