"/>
 

ARTIKEL

Type buizen

Type buizen: di-, tri- en penthodes

Er bestaan zeer veel verschillende buizen voor even zovele toepassingen. Toepassingen als magnetrons, radar, radiozenders, medische apparatuur, oscilloscoop allemaal maken ze gebruik van buizen. In de audiowereld komen we voornamelijk drie typeĺs tegen: dubbeltriodes (voorversterkerbuizen), triodes en penthodes.

Iedere buis bestaat uit een glazen of metalen kolf die met een edelgas is gevuld of vacuŘm is gezogen. Een buis heeft binnen deze kolf minimaal twee onderdelen. Een kathode (met gloeidraad) en een anode. Dit noemt men een diode (di staat voor twee, twee onderdelen).

Hoe werken... buizen? (c) Xingo
Schematische weergave van een diode buis

Plaatsen we tussen de anode en de kathode een rooster (ook wel grid genoemd) dan hebben we een triode buisá(tri van drie onderdelen).

Hoe werken... buizen? (c) Xingo

Schematische weergave van een triode buis

Plaatsen we drie roosters dan hebben we een zogenaamde penthode buis met totaal vijf onderdelen

Hoe werken... buizen? (c) Xingo

Schematische weergave van eenápenthode buis

EDITORS' CHOICE