ARTIKEL

Gelijk volume


Patrick van den Bergh | 11 februari 2004

Gelijk volume

We hebben nu een set-up waarin de speakers allen op gelijke afstand en gelijke hoogte van de sweet spot geplaatst zijn om een zo ideaal mogelijke projectie van het geluid te realiseren. Een gelijke behandeling van elk kanaal en een gelijke plaatsing ten opzichte van de sweet spot vraagt echter ook om een gelijk volume van elke speaker ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de sweet spot. Wanneer binnen een stereo-opstelling een van beide speakers een hoger SPL weergeeft dan heeft dat een direct gevolg voor het geprojecteerde geluidsbeeld. Bij een HT/multichannel opstelling is dat wederom niet anders: elke gelijke speaker binnen de gelijke cirkelplaatsing op gelijke hoogte dient een gelijke SPL ten opzichte van de sweetspot te hebben om tezamen een evenwichtig geluidsbeeld te kunnen projecteren, waarbinnen elke speaker verdwijnt en er niet langer meer sprake is van fronts, surrounds of een center maar enkel van een allesomvattende soundstage waarin je als luisteraar meegenomen wordt op een reis welke de maker van de film of muziekstuk je binnen je HT/multichannel opstelling voorschotelt. De eigen ruimte maakt plaats voor een nieuwe dimensie waarbinnen geen enkele factor van de bestaande omgeving een afleiding mag zijn.

Resume

De 4 G’s van HT: Gelijke speakers, Gelijke afstand, Gelijke hoogte en Gelijk volume. Een dogmatische aanpak waarvan ik mij bewust ben, maar wel een welke als ideaal uitgangspunt genomen kan worden bij de realisatie van een eigen HT/multichannel opstelling. Want nogmaals, uitgaan van een compromis zal nooit een ideaal weten te scheppen.

Natuurlijk zijn er binnen de ideale HT/multichannel nog talrijke factoren zoals bijvoorbeeld de (symmetrie van de) ruimte en zijn akoestiek zelf van invloed, daar ben ik mij gedegen van bewust. Dit is wellicht een onderwerp dat op hifi.nl nog eens een andere keer ter sprake kan komen.

EDITORS' CHOICE