REVIEW

Bach – Kaffee Kantate, Ton Koopman


Ferd Op de Coul | 23 november 2006

“Schweigt stille, plaudert nicht” BWV 211 is wellicht een van de meest populaire cantates, welke J.S.Bach uit de pen gevloeid zijn. Het is de openings-frase, een recitatief voor tenor, van de als “Koffiekantate” wereldberoemd geworden profane cantate, die qua populariteit en gevoel voor humor, kan wedijveren met een andere, eveneens zeer geliefde profane cantate van Bach, nl. de “Bauernkantate” BWV 212, die, na een korte Sinfonia, opent met het duet voor sopraan en bas: “Mer hahn en neue Oberkeet”.

Bach – Kaffee Kantate, Ton KoopmanBeide wereldlijke cantates staan, gecompleteerd met een korte Italiaanse cantate voor bas en orkest, “Amore traditore” BWV 203, op een gloednieuwe Challange-cd van Ton Koopman, zijn “The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir” en een keur van vokale solisten, onder wie de prominente en door-de-wol-geverfde ”barok-bas” Klaus Mertens, die bij ongeveer alle Bach-Telemann-Buxtehude-activiteiten van Koopman en de zijnen al jaren terecht zijn fraaie stem laat gelden.
In de Koffiekantate is hij Schlendrian, die zijn dochter Liesgen, de sopraan Anne Grimm, vermanend wijst op de gevaren voor geest en lijf door onmatig koffie-gebruik.

De tenor Paul Agnew is de verteller in deze kostelijke barokke moraliteit, die met veel esprit en precisie uit de doeken wordt gedaan, vokaal en instrumentaal en voorzien van een briljante akoestische lay-out.

Dat geldt ook voor de Bauernkantate, waarin de sopraan Els Bongers niet voor Anne Grimm onder doet wat betreft inlevingsvermogen en dat lichte, heldere timbre. Jammer alleen dat Bach in deze en al helemaal in die Italiaanse kantate, ook prachtig gezongen door Mertens, zo spaarzaam het koor inzet, want die slotkoortjes in de twee beroemde kantates klinken subliem! Maar de aria’s en duetjes vergoeden veel en verraden duidelijk Bach’s theatrale talenten: in feite zijn dit namelijk twee kamer-opera’tjes in concertvorm. Een kostelijke opname.


Aanvullende informatie
Bach: Kaffee Kantate, Bauern Kantate en bas-kantate Armore traditore.
The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir olv Ton Koopman.
Challenge cd. CC72280.

EDITORS' CHOICE