ARTIKEL

Sereniteit

Men zou kunnen denken dat de keuze om het productieproces zoveel mogelijk binnen de muren van het eigen bedrijf te houden een enorme druk legt op het prestatieniveau van de medewerkers om zodoende een kostenbesparing na te kunnen streven. Het eerste bezoek aan het bedrijfspand elders in St. Etienne waar de luidsprekerconussen vervaardigd worden maakte meteen korte metten met het beeld dat de medewerkers onder een grote druk staan om vooraf vastgestelde targets te halen. Nee, niets van dat alles. Bij het inrichten van dit pand is er werkelijk alle aan gedaan om nagenoeg ideale werkomstandigheden te creëren voor de werknemers. Stap voor stap, rustig de tijd nemend voor ons maar ook voor de medewerkers ter plaatse neemt Dominic het hele productieproces met ons door van de “W” glasfiber conus. Deze vormt een belangrijk element van de hoogwaardige luidsprekerunits van Focal.

Wat daarbij opvalt is de sereniteit die er heerst in het pand. Nergens is prestatiedruk te voelen. Ook dit is een duidelijke keuze. Dominic: “Onze producten kunnen dan pas slechts voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaard als elk facet van het proces met de grootste zorg wordt uitgevoerd. Dit kan alleen bereikt worden als de mensen die samen de firma vormen en er werkzaam zijn hun activiteiten met de grootste betrokkenheid uitvoeren. Vergeet niet dat het bouwen van kwaliteitsluidsprekers nog steeds een ambacht is. Er kan geen sprake van betrokkenheid met het eindproduct zijn als de meeste productieprocessen geautomatiseerd worden. Het is zeker zo dat machines veel kunnen. Voor veel onderdelen in het proces geldt echter dat de human touch er aan te pas moet komen om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderdeel te kunnen waarborgen. Het creëren van goede arbeidsomstandigheden waarin ieders kwaliteiten zo goed mogelijk tot hun recht komen is op deze wijze een waarborg voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van ieder onderdeel dat hier gemaakt wordt.”

Tijd om op afscheid te nemen van dit bedrijfspand en af te reizen naar het industrieterrein. Daar vindt het grootste deel van het productieproces plaats. We nemen even pauze in het moderne kantoor van Focal. Daar zijn alle administraties gehuisvest alsmede de afdelingen die zich met marketing, organisatie en planning bezig houden. Even een moment van rust. Het is meer dan 30 graden buiten en we hebben nog een uitgebreide rondleiding voor de boeg.

EDITORS' CHOICE