20-12-2007 (artikel)

Draad-Bias instellen

Veel toonarmen zijn van de klassieke draad-met-gewicht dwarskrachtcompensatie (ook wel Bias genoemd) voorzien. Het Engelse S.M.E. was één van de eerste toonarmfabrikanten die dit systeem aan hun toonarmen toevoegde toen Stereo LP`s -en daarmee kleinere naaldtippen- in zwang kwamen. De klassieke S.M.... lees verder »
16-04-2009 (artikel)

Tip! Stroboscoopschijf

Behalve een `stil` lager, een uitgekiend draaiplateau, een goed (sub-) chassis en een deugdelijke ontkoppeling moet een platenspelerloopwerk het vooral van een correcte omloopsnelheid hebben. Veel hoo... lees verder »
13-09-2007 (artikel)

De schroeven aandraaien

De drive-units van luidsprekers hebben als hoofddoel het omzetten van het inkomend elektrisch signaal naar een akoestische vertolking daarvan. Tijdens die omzetting wordt er (met name door de laagfreq... lees verder »

23-10-2008 (artikel)

Tip! Luidsprekers gemakkelijk verschuiven

Drie zeer belangrijke factoren bij het optimaliseren van een audio systeem zijn: luidsprekerplaatsing, luidsprekerplaatsing en luidsprekerplaatsing. Dat mag algemeen bekend zijn, maar wanneer de luist... lees verder »
09-10-2008 (artikel)

Tip! VTA aanpassen voor Rega RB armen

De Rega RB toonarmen zijn wereldwijd zeer populair (met name de RB 250), getuige de vele OEM-versies (Moth, Michell, etc.) die worden aangeboden. Zowel de oude uitvoeringen (met een bevestiging door m... lees verder »

Mythen en Misverstand...

Sinds begin jaren `80 zijn de als ontkoppelaars bekend staande kegels en spikes niet meer weg te denken uit de audiowereld. Dat hebben we mede te danken aan Steve McCormack die meer dan een kwart eeuw geleden het concept van kegels onder versterkers en andere electronica introduceerde (zijn kegel dr... lees verder »

Mythen en Misverstand...

In deze nieuwe, wekelijkse reeks korte artikelen worden audiomythen en/of misverstanden onder de loep genomen. Deze editie richt zich op luidspreker-gevoeligheid versus rendement. Die laatste term wordt vaak verkeerd gebruikt en in Decibels uitgedrukt (bijvoorbeeld: 90 dB). Het gaat dan in feite om... lees verder »

HiFi.nl weektip: Over...

Standbyfuncties en de daarbij behorende stroombesparende voedingen vormen vandaag de dag een standaard onderdeel van veel audio electronica. Huidige digitale schijfdraaiers, versterkers en mediaservers zijn niet zelden van twee voedingen voorzien; een hoofdvoeding voor normaal gebruik (meestal een... lees verder »